Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümmendämä aasta suvõl

;