Peremärgid

 • Peremärgid: PEREMÄRGID. 01 00:38:49

  Peremärgid: PEREMÄRGID. 01 (26.05.1985)

  Saate autorid ja saatejuhtid on Kai Maran ja Mae Vapper. Toimetaja Helju Jüssi. Helioperaator Mae Vapper. Peremärgid. Esimene saade. 1985 suvel on Komi ANSV-s Sõktõvkaris soome-ugri rahvaid ja kultuure uurivate teadlaste VI rahvusvaheline kongress...

  Loe lähemalt

 • Peremärgid: PEREMÄRGID. 02 00:37:59

  Peremärgid: PEREMÄRGID. 02 (09.06.1985)

  Saate autorid ja saatejuhtid on Kai Maran ja Mae Vapper. Toimetaja Helju Jüssi. Helioperaator Mae Vapper. Peremärgid. Teine saade. Fennougristide VI rahvusvahelisest kongressist ajendatud saate kõneaineks on läänemeresoomlaste jõudmine mere äärde ja sellest tingitud elumuutus...

  Loe lähemalt

 • Peremärgid: PEREMÄRGID. 03 00:35:44

  Peremärgid: PEREMÄRGID. 03 (07.07.1985)

  Saate autorid ja saatejuhtid on Kai Maran ja Mae Vapper. Toimetaja Helju Jüssi. Helioperaator Mae Vapper. Peremärgid. Kolmas saade. Soome-ugri rahvamuusika ja rahvalaul, selle kogumine ja säilitamine...

  Loe lähemalt

 • Peremärgid: PEREMÄRGID. 04 00:30:37

  Peremärgid: PEREMÄRGID. 04 (23.07.1985)

  Saate autorid ja saatejuhtid on Kai Maran ja Mae Vapper. Toimetaja Helju Jüssi. Helioperaator Mae Vapper. Peremärgid. Neljas saade. Fennougristide VI rahvusvahelise kongressi eelpäeval kõnelevad professor Paul Ariste ning Keele ja Kirjanduse Instituudi soome-ugri keelte sektori teadussekretär Aime Kährik (vepsa keele uurija)...

  Loe lähemalt

 • Peremärgid: PEREMÄRGID. 05 00:30:07

  Peremärgid: PEREMÄRGID. 05 (18.08.1985)

  Toimetaja Helju Jüssi. Saate autorid Mae Vapper ja Kai Maran. Helioperaator Mae Vapper. Peremärgid. Viies saade. VI rahvusvaheline fennougristika kongress Komi ANSV-s Sõktõvkaris (juuli 1985. a). Kongressil lindistatud intervjuudes arvamusi fennougristika kõlapinnast Mordva ANSV-s, Ungari RV-s, Soomes, Jaapanis ja Ameerika Ühendriikides...

  Loe lähemalt