Kristall

 • Kristall: KRISTALL-65. 03. Kas usk õilistab inimest? 00:29:30

  Kristall: KRISTALL-65. 03. Kas usk õilistab inimest? (29.03.1965)

  Kristall-65. Kolmas saade. Kas usk õilistab inimest? Saate autor ja saatejuht on Hubert Veldermann. Helioperaator Lilian Kilg. Saate alguses helilõigud jumalateenistuselt. 00:01:40 Diktori teadustus...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. TPI 50. Masinaehitus 00:28:22

  Kristall: KRISTALL-86. TPI 50. Masinaehitus (04.10.1986)

  Kristall-86. TPI 50. Masinaehitus Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Vestlevad Tallinna Polütehnilise Instituudi masinaehitustehnoloogia teadlased tehnikakandidaadid dotsendid Vello Reedik, Nikolai Štšegalov ja Rein Küttner ning saatejuht Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-81. Meie väärtuslik maavara - turvas 00:26:42

  Kristall: KRISTALL-81. Meie väärtuslik maavara - turvas (08.06.1981)

  Kristall-80. Juhtimisprobleemid Toimetaja Tiit Karuks. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Turbaga seonduvaid probleeme arutavad Looduskaitse Valitsuse juhataja Heino Luik, ENSV kohaliku tööstuse ministri asetäitja Heino Reedik, ENSV Geoloogia Valitsuse peageoloog Peeter Vingisaar ja TA Geoloogia Instituudi nooremteadur Mati Ilomets...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-80. Juhtimisprobleemid 00:27:37

  KRISTALL-80. Juhtimisprobleemid (27.10.1980)

  Kristall-80. Juhtimisprobleemid Toimetaja Tiit Karuks. Saate autor Vahur Mägi. Millist teavet vajab teadlane, insener, põllumees, arst? Kuidas korraldada efektselt infotööd? Vestlevad Ants Võrk ja Raul Tavast Teaduste Akadeemia Küberneetikainstituudist ning Hanno Sillamaa Tallinna Polütehnilisest Instituudist...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-81. Tulevikuenergeetika 00:28:44

  Kristall: KRISTALL-81. Tulevikuenergeetika (16.11.1981)

  Kristall-80. Tulevikuenergeetika Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Maimo Liitoja ja Mai Männiksoo. Esinevad professor Agu Aarna, professor Arvo Ots ja tehnikakandidaat Märt Mõtus. Küsitleb Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-80. Inimene ja tema meeled 00:29:00

  KRISTALL-80. Inimene ja tema meeled (12.11.1980)

  Kristall-80. Inimene ja tema meeled Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Malle Kuld. Kuidas tajub ümbrust elusolend, kuidas masin? Mida tõotab bioloogiast pärit mõtete rakendamine rahvamajandusele? Vestlevad Teaduste Akadeema Küberneetika Instituudi automaatikasektori juhataja Eugen Künnap ning grupijuht Mart Rohta...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-81. Põlevkivi ja keskkond 00:27:34

  Kristall: KRISTALL-81. Põlevkivi ja keskkond (25.05.1981)

  Kristall-81. Põlevkivi ja keskkond Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Maimo Liitoja ja Mai Männiksoo. Loodussäästlikust suhtumisest põlevkivi tootmisel. Põlevkivi ja keskkond, karjääride metsastamine, põllumaa taastamine ka jääksaaduste majanduslik kasutamine...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-81. Mikroarvutustehnika 00:27:05

  Kristall: KRISTALL-81. Mikroarvutustehnika (30.03.1981)

  Kristall-81. Mikroarvutustehnika Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Mikroarvuti eelised tavalise arvuti ees. Mikroarvuti ja tootmise automatiseerimine. Mikroarvuti olmes. Mikroarvuti õppuri abimehena...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-81. Vetekaitse probleemid 00:26:20

  KRISTALL-81. Vetekaitse probleemid (13.04.1981)

  Kristall-81. Vetekaitse probleemid. Toimetaja Tiit Karuks. Saate autor Vahur Mägi. Vesi ja looduskeskkond. Meie puhtad väikejõed. Tööstus ja heitveed. Põllumajandus ja heitveed. Uued suunad vetepuhastuses...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-80. Inimese kohastumine looduses 00:28:50

  KRISTALL-80. Inimese kohastumine looduses (15.09.1980)

  Kristall-80. Inimese kohastumine looduses. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Saate algmaterjal, säilitatud on ainult saate sõnaline osa, helilõigud. Kohastumine nii bioloogilises, psühholoogilises kui sotsiaalses mõttes...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-81. Matemaatika ja tänapäev 00:28:23

  KRISTALL-81. Matemaatika ja tänapäev (16.02.1981)

  Kristall-81. Matemaatika ja tänapäev. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Saate algmaterjal, säilitatud on ainult saate sõnaline osa, helilõigud. Vestlevad Tartu Riikliku Ülikooli matemaatilise analüüsi kateedri dotsent Heino Türnpuu, matemaatika-teaduskonna dekaan Mati Kilp, programmeerimise kateedri vanemõpetaja Mati Tombak...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-81. ENSV veevarud ja nende ratsionaalse kasutamise probleemid 00:26:55

  Kristall: KRISTALL-81. ENSV veevarud ja nende ratsionaalse kasutamise probleemid (01.06.1981)

  Kristall-81. ENSV veevarud ja nende ratsionaalse kasutamise probleemid Toimetaja Tiit Karuks. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. ENSV veevarudest ja nende ratsionaalse kasutamise sõlmprobleemidest kõnelevad NSVL Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Komitee Rakendusfüüsika Instituudi Läänemere keskkonna kaitse osakonna monitooringu laboratooriumi juhataja Villu Astok, ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi hüdrogeoloogia sektori juhataja Vello Karise ning vanemtadur Leo Vallner...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-80. Nüüdiskeemia probleeme 00:26:22

  KRISTALL-80. Nüüdiskeemia probleeme (13.10.1980)

  Kristall-80. Nüüdiskeemia probleeme Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Mis suunas keemia areneb? Mida ootame keemikutelt? Kuidas sünnivad avastused keemiavallas? Vestlevad Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna dekaan keemiadoktor profesor Vello Past, analüütilise keemia kateedri dotsent Lembit Suit ja anorgaanilise keemia kateedri vanemõpetaja Toomas Tenno...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-81. Eesti loodus ja meie taimeharuldused 00:27:55

  Kristall: KRISTALL-81. Eesti loodus ja meie taimeharuldused (03.08.1981)

  Kristall-81. Eesti loodus ja meie taimeharuldused. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Looduslike liikide ja ökosüsteemide säilitamine ja uurimine. Vestlevad Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi botaanikasektori juhataja professor Liivia Laasimer ning vanemteadur Maret Kask...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-80. Laserid 00:28:06

  Kristall: KRISTALL-80. Laserid (27.05.1980)

  Kristall-80. Laserid. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kaks aastakümmet tagasi ehitati valmis esimene rubiinlaser. Laserite edukäigu ja selle põhjuste üle vahetavad mõtteid Teaduste Akadeemia Füüsikainstituudi asedirektor Henn Käämbre, sektorijuhatajad Peeter Saari ja Paavo Lõuk ning vanemteadur Arvi Freiberg...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-80. Valgu biosüntees 00:29:06

  Kristall: KRISTALL-80. Valgu biosüntees (10.07.1980)

  Kristall-80. Valgu biosüntees. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Millist osa täidavad valgud inimese elutegevuses? Miks tunneb arstiteadus teravdatud huvi biosünteesi vastu? Kuhu loodetakse välja jõuda valkude molekulaarse oleku uurimisel? Vestlevad Teaduste Akadeemia Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi molekulaargeneetika laboratooriumi juhataja Mart Saarma ja Tartu Riikliku Ülikooli Üldise ja Molekulaarse Patoloogia Instituudi molekulaarbioloogia laboratooriumi juhataja dotsent Artur Lind...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-79. Keemia - fundamentaalteadus? 00:27:56

  KRISTALL-79. Keemia - fundamentaalteadus? (05.03.1979)

  Kristall-79. Keemia - fundamentaalteadus? Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Keemia koht meie elus. Keemia vahekord teiste teadustega. Keemia arengusuunad. Vestlevad kolm keemiadoktorit: ENSV Teaduste Akadeemia korrespondentliige Viktor Palm, Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna dekaan professor Vello Past ja dotsent Ants Tuulmets...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-79. Meie metsad 00:28:12

  KRISTALL-79. Meie metsad (26.10.1979)

  Kristall-79. Meie metsad. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Mis osa täidab mets eluslooduses? Kas metsasaaduste kohta on majanduslikku arvestust? Mida teha metsa heaks? Saates kõnelevad Metsamajanduse ja Looduskaitse Valitsuse juhataja Heino Luik ja Eesti Metsainstituudi asedirektor Malev Margus...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-81. Taastuvad energiallikad 00:25:48

  KRISTALL-81. Taastuvad energiallikad (02.02.1981)

  Kristall-81. Taastuvad energiallikad. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Saade energeetikaprobleemidest. Vestlevad Teaduste Akadeemia Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi direktor Lembit Vaik, üldenergeetika sektori juhataja Märt Mõtus ja Tallinna Polütehnilise Instituudi professor Arvo Ots...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-77. Süda ja tsivilisatsioon 00:28:31

  Kristall: KRISTALL-77. Süda ja tsivilisatsioon (14.08.1978)

  Kristall-77. Süda ja tsivilisatsioon. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Inimese füüsilise koormuse vähenemine annab arstidele põhjust muretsemiseks. Nii nimetatud tsivilisatsioonihaiguste pealetungi pidurdamine nõuab tõsiseid pingutusi...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-77. Fermendid inimese elus 00:27:04

  KRISTALL-77. Fermendid inimese elus (28.03.1977)

  Kristall-77. Fermendid inimese elus. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Fermentidest ehk ensüümidest vestlevad Tallinna Polütehnilise Instituudi dotsendid Ado Köstner ja Enn Siimer, insener Maire Semper ning assistent Mihkel Mandel...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-79. Maavarade kompleksne kasutamine 00:29:41

  Kristall: KRISTALL-79. Maavarade kompleksne kasutamine (03.01.1979)

  KRISTALL-79. Maavarade kompleksne kasutamine Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Maavarade kompleksne kasutamine. Maavarad kui väärtuslik tooraine energeetikale, keemiatööstusele ja põllumajandusele...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-78. Inimene - masin - arst 00:26:51

  KRISTALL-78. Inimene - masin - arst (23.10.1978)

  KRISTALL-78. Inimene - masin - arst. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Malle Kuld. Kas oleksite väga üllatunud, kui polikliinikus satuksite arsti asemel hoopis diagnoosiaparaadi ette? Usaldaksite hingetult masinavärgilt tõve vastu abi otsida? Masin kui inimese partner ja kuidas suhelda masinaga? Milline on ideaalne masin? Masina ja inimese suhteid vaevad meditsiinidoktor Lii Jannus, tehnikadoktor Enn Tõugu, Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi teadusala asedirektor Ants Võrk...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-78. Hüpoteesi osa teaduse arengus 00:29:07

  Kristall: KRISTALL-78. Hüpoteesi osa teaduse arengus (03.11.1978)

  KRISTALL-78. Hüpoteesi osa teaduse arengus. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Mai Ader ja Maimo Liitoja. Hüpoteesi osa üle teadusliku maailmapildi kujunemisel vestlevad füüsika-matemaatika doktor Ain Aitsam, geoloogiadoktor Dimitri Kaljo, akadeemik Gustav Naan ja bioloogidoktor Toivo Orav...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-78. Biosfääri tagasimõju inimesele 00:28:31

  Kristall: KRISTALL-78. Biosfääri tagasimõju inimesele (25.12.1978)

  Kristall-78. Biosfääri tagasimõju inimesele Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Inimtegevus muudab biosfääri. Mitmesugused kemikaalid satuvad järjest suuremates kogustes eluringesse...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-79. Praktika osa teadusliku maailmapildi kujunemisel 00:28:16

  Kristall: KRISTALL-79. Praktika osa teadusliku maailmapildi kujunemisel (02.04.1979)

  Kristall-79. Praktika osa teadusliku maailmapildi kujunemisel. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Praktika kui teadmiste alus ja proovikivi. Miks osa teooriaid ümber lükatakse? Millist tuge pakub teadusele matemaatika? Vestlevad akadeemik Gustav Naan, füüsika-matemaatika doktor professor Ain Aitsam, bioloogiadoktor Toivo Orav ja geoloogiadoktor Dimitri Kaljo...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-76. Avastuse osa teaduse arengus 00:29:04

  Kristall: KRISTALL-76. Avastuse osa teaduse arengus (22.06.1976)

  Kristall-76. Avastuse osa teaduse arengus. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Maimo Liitoja ja Lilian Veldermann. Saate algmaterjal. Säilitatud on ainult saate sõnaline osa, helilõigud...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-76. Teaduse ja teadusliku loometöö vahekordadest 00:28:51

  Kristall: KRISTALL-76. Teaduse ja teadusliku loometöö vahekordadest (20.02.1976)

  Kristall-76. Teaduse ja teadusliku loometöö vahekordadest. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Saate algmaterjal. Säilitatud on ainult saate sõnaline osa, helilõigud...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-78. Teaduse efektiivsus 00:30:34

  Kristall: KRISTALL-78. Teaduse efektiivsus (13.03.1978)

  Kristall-78. Teaduse efektiivsus. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Mai Ader ja Maimo Liitoja. Teaduse ning tootmise vahekord intensiivse tootmise tingimustes. Mida on õigustatud teaduselt ootama tootmine? Millset sõltub teadustulemuse efektiivsus? Vestlevad akadeemikud Endel Lippmaa ja Arno Köörna ning majandusteadlane professor Uno Mereste...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-78. Moodsa mehaanika arenguprobleeme 00:27:33

  Kristall: KRISTALL-78. Moodsa mehaanika arenguprobleeme (05.01.1978)

  Kristall-78. Moodsa mehaanika arenguprobleeme. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Mai Ader ja Maimo Liitoja. Moodsa mehaanika arenguprobleemidest kõnelevad tehnikadoktorid Hillar Aben ja Uno Nigul ning tehnikakandidaat Jüri Engelbrecht...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-78. Kulumise probleemid 00:27:47

  Kristall: KRISTALL-78. Kulumise probleemid (23.12.1977)

  Kristall-78. Kulumise probleemid. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Mai Ader ja Maimo Liitoja. Saate algmaterjal. Säilitatud on ainult saate sõnaline osa. Helilõigud. 1978...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-77. Helkivad ööpilved 00:28:48

  KRISTALL-77. Helkivad ööpilved (23.05.1977)

  Kristall-77. Helkivad ööpilved. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Malle Kuld. Saate algmaterjal, säilitatud on saate sõnaline osa, helilõigud. Teadlaste uurimistöödest ja võimalustest kõnelevad akadeemik Gustav Naan, Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi sektorijuhataja Charles Villmann ja vanemteadur Kalju Eerme...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-77. Taim ja saak 00:30:11

  Kristall: KRISTALL-77. Taim ja saak (27.04.1977)

  Kristall-77. Taim ja saak. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Mai Ader ja Maimo Liitoja. Saate algmaterjal, säilitatud on saate sõnaline osa, helilõigud. Vestlevad Teaduste Akadeemia Eksperimentaalbioloogia Instituudi töötajad Boriss Nurmiste, Olav Keerberg ja Oskar Priilinn...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-77. Vähktõbi ja vähi profülaktika 00:26:40

  KRISTALL-77. Vähktõbi ja vähi profülaktika (28.06.1977)

  Kristall-77. Vähktõbi ja vähi profülaktika. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Saate algmaterjal, säilitatud on saate sõnaline osa, helilõigud. Saate alguses teadustus diktorilt. Vestlevad Liia Paalme ja Uuve Kirso Teaduste Akadeemia Keemia Instituudist ning professor Pavel Bogovski Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-77. Kui palju on võimalik pikendada inimese eluiga? 00:29:16

  KRISTALL-77. Kui palju on võimalik pikendada inimese eluiga? (14.03.1977)

  Kristall-77. Kui palju on võimalik pikendada inimese eluiga? Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Saade pole säilinud terviklikult, säilitatud on saate sõnaline osa, helilõigud. Vestlevad professor Ülo Sibul ja bioloogiakandidaat Ants-Peep Silvere...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-77. Kuidas inimese organism reguleerib oma elutegevust 00:27:32

  Kristall: KRISTALL-77. Kuidas inimese organism reguleerib oma elutegevust (14.03.1977)

  Kristall-77. Kuidas inimese organism reguleerib oma elutegevust. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Saade pole säilinud terviklikult, säilitatud on saate sõnaline osa, helilõigud...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-77. Toit ja toitumus tänapäeva maailmas 00:27:17

  Kristall: KRISTALL-77. Toit ja toitumus tänapäeva maailmas (11.01.1977)

  Kristall-77. Toit ja toitumus tänapäeva maailmas. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Malle Kuld ja Maimo Liitoja. Saade pole säilinud terviklikult, säilitatud on saate sõnaline osa, helilõigud...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-77. Maailmamere ja Läänemere olukord ning uurimine 00:28:32

  Kristall: KRISTALL-77. Maailmamere ja Läänemere olukord ning uurimine (31.01.1977)

  Kristall-77. Maailmamere ja Läänemere olukord ning uurimine Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Mai Ader ja Maimo Liitoja. Saate algmaterjal, säilitatud on saate sõnaline materjal, helilõigud...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-76. Maavarad ja tööstuslikud heitmed toorainena 00:25:58

  Kristall: KRISTALL-76. Maavarad ja tööstuslikud heitmed toorainena (30.09.1976)

  Kristall-76. Maavarad ja tööstuslikud heitmed toorainena. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Malle Kuld ja Maimo Liitoja. Saate algmaterjal, säilitatud on saate sõnaline materjal, helilõigud...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-77. Teaduse ja tehnika areng Eestis 00:26:39

  KRISTALL-77. Teaduse ja tehnika areng Eestis (15.12.1976)

  Kristall-77. Teaduse ja tehnika areng Eestis. Saate autor Vahur Mägi. Toimetaja Hans Kivilo. Helioperaatorid Malle Kuld ja Anne Jaama. Saate algmaterjal, säilitatud on saate sõnaline materjal, helilõigud...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-77. Teadusemahuka tootmise areng Eestis 00:26:05

  Kristall: KRISTALL-77. Teadusemahuka tootmise areng Eestis (15.12.1976)

  Kristall-77. Teadusemahuka tootmise areng Eestis. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Malle Kuld ja Maimo Liitoja. Saate algmaterjal, säilitatud on saate sõnaline materjal, helilõigud. Teadusemahuka tootmise arengust Eestis vestlevad akadeemik Endel Lippmaa, professor Uno Mereste ja Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroo direktor Kalju Leppik...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-76. Fosforiidid 00:27:56

  KRISTALL-76. Fosforiidid (15.11.1976)

  Kristall-76. Fosforiidid. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Mai Ader ja Tiiu Kauniste. Saate algmaterjal, säilinud on ainult saate sõneline osa, helilõigud. Fosforiidid...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-76. Ühiskondlik tellimus teadust edasiviiva jõuna. 02 00:28:24

  Kristall: KRISTALL-76. Ühiskondlik tellimus teadust edasiviiva jõuna. 02 (26.10.1976)

  Kristall-76. Ühiskondlik tellimus teadust edasiviiva jõuna. Teine saade. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Jätkub mõttevahetus teaduse ja tootmise vahekordade üle...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-76. Avastuse sünniloost 00:28:33

  KRISTALL-76. Avastuse sünniloost (22.06.1976)

  Kristall-76. Avastuse sünniloost. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Lilian Veldermann. Avastuse sünniloost, kuidas teadusemees jõuab uue tõe äratundmiseni. Vestlevad onkoloog Pavel Bogovski, füüsik ja keemik Endel Lippmaa, patentoloog Ants Kukrus, geneetik Toivo Orav...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-76. Teadus ja teaduse kaadrid. 02 00:25:51

  Kristall: KRISTALL-76. Teadus ja teaduse kaadrid. 02 (14.05.1976)

  Kristall-76. Teadus ja teaduse kaadrid. Teine saade. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Jätkub mõttevahetus teaduse ja teaduse kaadrite vahekorra üle. Vestlevad Tallinna Polütehnilise Instituudi professor Uno Mereste, Eksperimentaalbioloogia Instituudi sektorijuhataja Toivo Orav, NSVL Teaduste Akadeemia Majandusmatemaatika Keskinstituudi Eesti Filiaali direktor Ivar Jõerüüt...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-76. Põlevkivikeemia ja süntees 00:29:04

  Kristall: KRISTALL-76. Põlevkivikeemia ja süntees (13.05.1976)

  Kristall-76. Põlevkivikeemia ja süntees. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Malle Kuld ja Maimo Liitoja. Põlevkivikeemia ja süntees. Mittekuivavad liimid. Vestlevad Tallinna Polütehnilise Instituudi professor Agu Aarna, põlevkivikeemia laboratooriumi juhataja Karl Kiisler ja vaneminsener Svjatoslav Võssotski...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-76. Teadus ja teaduse kaadrid. 01 00:28:54

  Kristall: KRISTALL-76. Teadus ja teaduse kaadrid. 01 (14.05.1976)

  Kristall-76. Teadus ja teaduse kaadrid. Esimene saade. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Teadus ja teaduse kaadrid. Vestlevad Tallinna Polütehnilise Instituudi professor Uno Mereste, Eksperimentaalbioloogia Instituudi sektorijuhataja Toivo Orav, NSVL Teaduste Akadeemia Majandusmatemaatika Keskinstituudi Eesti Filiaali direktor Ivar Jõerüüt...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-76. Õhk ja keskkonnakaitse 00:28:08

  KRISTALL-76. Õhk ja keskkonnakaitse (27.04.1976)

  Kristall-76. Õhk ja keskkonnakaitse. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Anne Jaama. Õhk ja keskkonnakaitse. Vestlevad Gaasi- ja Tolmupüüdeseadmete Riikliku Inspektsiooni juhataja Jaan Saar, Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi vanemteadur Peeter Luiga ja Tallinna Botaanikaaia sektorijuhataja Andres Tarand...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-75. Plastmassid 00:27:08

  Kristall: KRISTALL-75. Plastmassid (09.10.1975)

  Kristall-75. Plastmassid. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Mai Ader ja Maimo Liitoja. Plastmassidest vestlevad Tallinna Polütehnilise Instituudi dotsent Eduard Piiroja ja Tootmiskoondise Polümeer peatehnoloog Hubert Villup...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-76. Teadus, teaduse areng 00:26:40

  Kristall: KRISTALL-76. Teadus, teaduse areng (08.01.1976)

  Kristall-76. Teadus, teaduse areng. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Malle Kuld ja Maimo Liitoja. Saatesarja "Kristall" 250. saade. Teadusest ja teaduse arengust vestlevad Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudist geoloogia doktor Anto Raukas, Eksperimentaalbioloogia Instituudi geneetika sektori juhataja bioloogia doktor Toivo Orav, Küberneetika Instituudist füüsika - matemaatika doktor Sulev Ulm ja Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi vanemteadur Vello Sarv...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-76. Kvaliteedi ja efektiivsuse probleemid 00:27:53

  KRISTALL-76. Kvaliteedi ja efektiivsuse probleemid (26.01.1976)

  Kristall-76. Kvaliteedi ja efektiivsuse probleemid. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Malle Kuld. Kvaliteedi ja efektiivsuse probleeme arutavad Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi vanemteadur Endel Vitsur, akadeemik Arno Köörna, Tallinna Polütehnilise Instituudi dotsent Peeter Lageda...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-75. Puhta vee probleeme meil ja mujal 00:28:11

  Kristall: KRISTALL-75. Puhta vee probleeme meil ja mujal (09.12.1975)

  Kristall-75. Puhta vee probleeme meil ja mujal. Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Mai Ader ja Maimo Liitoja. Puhta vee probleeme meil ja mujal. Esinevad professor Leopold Paal ja dotsent Heino Mölder Tallinna Polütehnilisest Instituudist ning ENSV Ministrite Nõukogu Riikliku Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee Tallinna Veemajanduse Inspektsiooni juhataja Tõnu Padil...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-75. Matemaatiline mudel praegusaja teaduses 00:28:34

  Kristall: KRISTALL-75. Matemaatiline mudel praegusaja teaduses (25.11.1975)

  Kristall-75. Matemaatiline mudel praegusaja teaduses Saate autor Vahur Mägi. Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaatorid Malle Kuld ja Maimo Liitoja. Vestlevad Teaduste Akadeemia Majandusinstituudi sektorijuhataja Kaljo Kask ja Küberneetika Instituudi teaduslik sekretär Mati Kutser...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-73. Psühhiaatria teisitimõtlejad 00:28:45

  Kristall: KRISTALL-73. Psühhiaatria teisitimõtlejad (10.12.1973)

  Kristall-73. Psühhiaatria "teisitimõtlejad". Toimetaja ja saate autor Hans Kiiver. Saade põhiliselt psühhiaatria sotsiaalse kallakuga probleemidest. Tallinna stuudios on Vabariikliku Psühhoneuroloogia Haigla osakonnajuhataja psühhiaater Vsevolod Grünthal ja saatejuht Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-75. Energia looduses ja tehnikas 00:27:02

  Kristall: KRISTALL-75. Energia looduses ja tehnikas (13.11.1975)

  Kristall-75. Energia looduses ja tehnikas. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaatorid Malle Kuld ja Maimo Liitoja. Saade pole säilinud terviklikult, säilitatud on helilõigud, saate sõnaline osa. Energia looduses ja tehnikas...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-74. Stereosarja avasaade 00:30:19

  Kristall: KRISTALL-74. Stereosarja avasaade (07.01.1974)

  Alates 1974. aastast on teaduse ja tehnika probleeme käsitlevad "Kristalli" saated stereofoonilised. Esimene "Kristall-74" on stereoteemaline. Heino Pedusaar, Hannes Valdma, Ülo Kess ja saatejuht Hans Kiiver arutlevad, millised on stereosaadete head ja vead ning mida toob tulevik...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. Limnoloogia 00:29:15

  Kristall: KRISTALL-71. Limnoloogia (02.08.1971)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-71. Limnoloogia. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-81. Põlevkivi ja energeetika 00:28:03

  KRISTALL-81. Põlevkivi ja energeetika (27.04.1981)

  Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Helirežissöör Asta Kuivjõgi. Kristall-81. Põlevkivi ja energeetika. Saate algmaterjal, säilitatud on ainult saate sõnaline osa. Helilõigud. Kompaktne ülevaade põlevkivi energeetilisest kasutamisest...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-81. Põlevkivi ja tehnoloogiakristall 00:27:54

  KRISTALL-81. Põlevkivi ja tehnoloogiakristall (11.05.1981)

  Toimetaja Hans Kivlo. Saate autor Vahur Mägi. Kristall - 81. Põlevkivi ja tehnoloogia. Saate algmaterjal, säilitatud on ainult saate sõnaline osa. Helilõigud. Meie suurim maavara ja selle tehnoloogilise töötlemise vorme...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-73. Mida tähendab pooljuht? 00:26:59

  Kristall: KRISTALL-73. Mida tähendab pooljuht? (17.09.1973)

  Toimetaja Hans Kiiver. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall -73. Mida tähendab pooljuht? Saate algmaterjal, säilitatud on saate sõnaline osa. Helilõigud. Pooljuhtidest ja nende osast meie elus...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-73. III rahvusvaheline informatsiooniteooria sümpoosion 00:27:46

  Kristall: KRISTALL-73. III rahvusvaheline informatsiooniteooria sümpoosion (09.07.1973)

  Toimetaja Hans Kiiver. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator on Maimo Liitoja. Kristall-73. III rahvusvaheline informatsiooniteooria sümpoosion Tallinnas. Saate algmaterjal, säilitatud on saate sõnaline osa...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-73. Auto tänapäev ja tulevik 00:29:51

  Kristall: KRISTALL-73. Auto tänapäev ja tulevik (28.05.1973)

  Toimetaja Hans Kiiver. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-73. Auto tänapäev ja tulevik. Saate algmaterjal, säilitatud on helilõigud saate sõnalise osaga. Millist osa etendab meie elus auto? Kas auto on ohutu liiklusvahend? Kui palju autosid suudavad meie linnad vastu võtta? Kas auto võib teisi liiklusvahendeid kõrvale tõrjuda? Milline on auto ja looduse vahekord? Saates räägivad Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Tootmistehnika Valitsuse juhataja Ülo Järv, Ehituse Instituudi vanem teaduslik töötaja Igor Tjomkin, Tallinna Polütehnilise Instituudi vanem teaduslik töötaja Ilmar Pihlak...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-72. OIRT'i 6. uurimisrühma sümpoosion 00:24:03

  KRISTALL-72. OIRT'i 6. uurimisrühma sümpoosion (14.08.1972)

  Saate autor Ivar Viil. Kristall - 72. OIRT'i 6. uurimisrühma sümpoosion. Saates esinevad Raadio ja Televisiooni Komitee Arvutuskeskuse juhataja Rein Harjo, OIRT'i 6. uurimisbüroo liige, Tšehhoslovakkia Televisiooni ja Raadio Teadusliku Uurimise Instituudi teaduslik kaastöötaja Karel Vambera ja NSVL Raadiotööstuse Ministeeriumi teadusliku uurimise laboratooriumi juhataja Viktor Nemanov...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-73. 200 00:26:10

  KRISTALL-73. 200 (01.10.1973)

  Toimetaja ja saate autor Hans Kiiver. Kristall-73. 200. saade. Saate algmaterjal, säilitatud on helilõigud, ainult saate sõnaline osa. Saates räägivad Mark Sinisoo ja Raul Tavast Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudist, saatejuht on Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-72. Teenindus ja teadus 00:26:53

  KRISTALL-72. Teenindus ja teadus (25.09.1972)

  Saate autor Hans Kivilo. Kristall-72. Teenindus ja teadus. Saate algmaterjal, säilitatud on ainult saate sõnaline osa, helilõigud. Saates esinevad Hans Jalasto Majandusmatemaatika Keskinstituudist, Teenindusministeeriumi Projekteerimis - ja Tehnoloogia Büroo juhataja Jüri Freiberg ja Plaanikomitee osakonnajuhataja Johannes Pallase...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-73. Kvaliteedi probleemid 00:26:56

  KRISTALL-73. Kvaliteedi probleemid (02.03.1973)

  Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Kirstall-73. Kvaliteedi probleemid. Saate algmaterjal, säilitatud on ainult saate sõnaline osa. Helilõigud. Saates räägivad Riikliku Standardite Komitee Vabariikliku Valitsuse juhataja Väino Rumessen, tema asetäitja Jüri Martson ja Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi direktor Arno Köörna ja saatejuht Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-72. Tallinna tööstus ja Tallinna linn 00:27:55

  KRISTALL-72. Tallinna tööstus ja Tallinna linn (23.11.1972)

  Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Kirstall-72. Tallinna tööstus ja Tallinna linn. Saate algmaterjal, säilitatud on ainult saate sõnaline osa. Helilõigud. Saates räägivad Eesti Tööstusprojekti peaarhitekt Valentin Zilbert ja projekti peainsener Ants Jakobson ning Tallinna peaarhitekti asetäitja Henn Roopalu...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-72. Metallid ja moodsad materjalid 00:27:15

  KRISTALL-72. Metallid ja moodsad materjalid (19.06.1972)

  Toimetaja Hans Kivilo. Saate autor Vahur Mägi. Kirstall-72. Metallid ja moodsad materjalid. Saate algmaterjal, säilitatud on ainult saate sõnaline osa. Helilõigud. Saates räägivad Tallinna Projekteerimis-Tehnoloogilise Instituudi teaduslikud töötajad Lembit Kaasik, Ants Tulp ja Aleksei Hõbemägi...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-72. Müra, selle ohtlikkus ja sellega võitlemine 00:28:49

  KRISTALL-72. Müra, selle ohtlikkus ja sellega võitlemine (13.11.1972)

  Toimetaja Erni Järvsoo. Saate autor Hans Kivilo. Kristall-72. Müra, selle ohtlikkus ja sellega võitlemine. Saates räägivad tervishoiuministri asetäitja, peasanitaararst Oku Tamm ja Tallinna Polütehnilisest Instituudist tehnikakandidaat Arvo Adamson...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-72. Püssi karjääri ehitus 00:25:39

  KRISTALL-72. Püssi karjääri ehitus (27.03.1972)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Kristall-72. Püssi karjääri ehitus. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta. Saade on salvestatud Püssi rajatava kolmanda karjääri ehitusplatsil ja ajutises direktsiooni majas...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-72. Energeetika probleemid 00:28:14

  Kristall: KRISTALL-72. Energeetika probleemid (13.03.1972)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor ja saatejuht Vahur Mägi. Kristall-72. Energeetika probleemid. Saate algmaterjal, säilitatud on helilõigud. Eesti Energia keskdispetšertalituse tööd tutvustab Hugo Luberg...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-72. Kirde-Eesti veeprobleemid 00:28:52

  Kristall: KRISTALL-72. Kirde-Eesti veeprobleemid (31.01.1972)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Kristall-72. Kirde-Eesti veeprobleemid. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta. Saates esinevad trusti Eesti Põlevkivi peageoloog Gorri Jürgenfeldt ja Viivikonna karjääri geoloog Enno Erisalu...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-72. Inimene ja keskkond 00:29:02

  Kristall: KRISTALL-72. Inimene ja keskkond (03.01.1972)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Kristall-72. Inimene ja keskkond. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta. Saates esinevad TPI rektor professor Agu Aarna, tervishoiuministri asetäitja meditsiinikandidaat Oku Tamm ja Teaduste Akadeemia Eksperimentaalbioloogia Instituudi geneetikasektori juhataja bioloogiakandidaat Toivo Orav...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. Tootmisprotsesside juhtimine elektronarvutiga 00:29:48

  Kristall: KRISTALL-71. Tootmisprotsesside juhtimine elektronarvutiga (13.09.1971)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-71. Saatesarja 150. saade. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. Füüsikute rahvusvaheline koostöö 00:28:07

  Kristall: KRISTALL-71. Füüsikute rahvusvaheline koostöö (11.10.1971)

  Toimetaja Uno Raspel. Helioperaator Maimo Liitoja. Saate autor Hans Kiiver. Kristall-71. Füüsikute rahvusvaheline koostöö. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-71. Raamat 00:28:20

  KRISTALL-71. Raamat (30.08.1971)

  Saate autor Hans Kiiver. Kristall-71. Raamat. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta. Raamatust ja kirjastamisepoliitikast räägivad ENSV Riikliku Kirjastuskomitee peatoimetaja Kaljo Itra, kirjastuse Valgus peatoimetaja asetäitja Ants Lang, kirjastuse Eesti Raamat peatoimetaja asetäitja Jüri Ojamaa ja Kreutzwaldi nimelise Eesti NSV Riikliku Raamatukogu pearaamatukoguhoidja Hans Jürman...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. Fotosüntees 00:28:07

  Kristall: KRISTALL-71. Fotosüntees (21.06.1971)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-71. Fotosüntees. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. Kirde-Eesti maavarad 00:29:00

  Kristall: KRISTALL-71. Kirde-Eesti maavarad (07.06.1971)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-71. Kirde-Eesti maavarad. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. 10 aastat Juri Gagarini lennust 00:27:51

  Kristall: KRISTALL-71. 10 aastat Juri Gagarini lennust (12.04.1971)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-71. 10 aastat Juri Gagarini lennust. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. Rahvaloenduse tulemused 00:28:46

  Kristall: KRISTALL-71. Rahvaloenduse tulemused (26.04.1971)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-71. Rahvaloenduse tulemused. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. Teaduslik-tehniline progress 00:26:36

  Kristall: KRISTALL-71. Teaduslik-tehniline progress (29.03.1971)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-71. Teaduslik-tehniline progress. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. Veenus 00:28:06

  Kristall: KRISTALL-71. Veenus (01.03.1971)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-71. Saate algmaterjal. Säilitatud on saate sõnaline osa - helilõigud ilma kujunduse ja vahekõllideta. Saates esinevad Hans Kiiver ja Tõravere astronoomid Tõnu Viik ning Mihkel Jõeveer...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-70. Tehniline progress. 02 00:31:25

  Kristall: KRISTALL-70. Tehniline progress. 02 (16.02.1970)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-70. Tehniline progress. Teine saade. Stuudios jätkavad tehnilise progressi teemade arutamist Tallinna Polütehhnilise Instituudi professor, Teaduste Akadeemia korrespondentliige Agu Aarna ja küsijad on ajakirjanikud Ants Luik, Feodor Feodorov ning Ivar Viil...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-70. Tehniline progress. 01 00:29:06

  Kristall: KRISTALL-70. Tehniline progress. 01 (02.02.1970)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-70. Tehniline progress. Esimene saade. Stuudios on Tallinna Polütehhnilise Instituudi professor Agu Aarna. Küsijad on saatejuht Hans Kiiver ja ajakirjanikud Ants Luik, Feodor Feodorov ning Ivar Viil...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-69. Teadusliku kaadri ettevalmistamisest 00:30:45

  Kristall: KRISTALL-69. Teadusliku kaadri ettevalmistamisest (10.11.1969)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-69. Teadusliku kaadri ettevalmistamisest. Stuudios on Tallinna Polütehhnilise Instituudi rektor Agu Aarna ja professor Eduard Kull, reporter on Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-69. Majandusreformi tulemusi 00:27:20

  Kristall: KRISTALL-69. Majandusreformi tulemusi (22.12.1969)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-69. Majandusreformi tulemusi. Teaduste Akadeemia Majandusinstituudi teadlased Arno Köörna, Rein Otsason, Asta Meressoo kõnelevad uurimistööst - majandusreformi kulgemine tööstuses...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-66. Sünteetiline toit 00:30:16

  Kristall: KRISTALL-66. Sünteetiline toit (12.09.1966)

  Sünteetilisest toidust räägivad keemiadoktor Viktor Palm, keemiakandidaat Eero Rannak ja tehnikateaduste kandidaat Toomas Tomson. Eetris 12.09.1966. PAS-1670

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-65. Tarbekeemia 00:29:58

  Kristall: KRISTALL-65. Tarbekeemia (25.01.1965)

  Tarbekeemiast räägivad ENSV Teaduste Akadeemia kirjavahetajaliige Hugo Raudsepp, keemiakandidaat Toomas Tomson, Flora peainsener Fred Loit, Keemia ja Farmaatsiatehase peainsener Tõnu Lumet. Eetris 25...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-69. Ilm 00:27:58

  KRISTALL-69. Ilm (27.10.1969)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Kristall-69. Ilm. Kuidas ja kus moodustub ilm ja ilmastik? Saates räägivad Tallinna ilmajaama sünoptikud Pilvi Kirsi ja Helve Ohak. Reporter on Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-69. Sotsioloogia ja matemaatika. 02 00:27:30

  KRISTALL-69. Sotsioloogia ja matemaatika. 02 (29.09.1969)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Kristall-69. Sotsioloogia ja matemaatika. Teine saade. Saates räägivad sotsioloogiast ja matemaatikast Tallinna Polütehnilise Instituudi arvutusmatemaatika kateedri juhataja Leo Võhandu, Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi teaduslikud töötajad Epp Jaanvärk ja Toivo Kitvel ning raadiosotsioloog Asta Tamre...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-69. Sotsioloogia ja matemaatika. 01 00:28:58

  KRISTALL-69. Sotsioloogia ja matemaatika. 01 (15.09.1969)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Hans Kiiver. Kristall-69. Sotsioloogia ja matemaatika. Esimene saade. Saates räägivad sotsioloogiast ja matemaatikast Tallinna Polütehnilise Instituudi arvutusmatemaatika kateedri juhataja Leo Võhandu, Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi teaduslikud töötajad Epp Jaanvärk ja Toivo Kitvel ning raadiosotsioloog Asta Tamre...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-69. Demograafia 00:29:35

  KRISTALL-69. Demograafia (28.04.1969)

  Toimetaja Uno Raspel. Saate autor Vahur Mägi. Kristall-69. Demograafia. Saates räägivad demograafiast Majanduse Instituudi teaduslikud töötajad Voldemar Kaufman ja Kaljo Laas ning Vabariikliku Statistika Keskvalitsuse rahvaloenduse osakonna juhataja Lembit Tepp...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-69. Kriminalistika 00:29:29

  KRISTALL-69. Kriminalistika (17.02.1969)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-69. Saade kriminalistikast. Saate alguses ja lõpus on teadustus saatele - Hans Kiiver. 00:00:43 Saates räägivad kriminalistid Rein Küttim (saatejuht) ja Roman Dembovski...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-69. Psühhofarmakoloogia. 02 00:27:25

  KRISTALL-69. Psühhofarmakoloogia. 02 (06.01.1969)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-69. Psühhofarmakoloogiast jätkavad juttu psühhiaatrid - Tartu Riikliku Ülikooli psühhiaatria ja kohtumeditsiini kateedri professor Jüri Saarma, Tartu Riikliku Ülikooli Meditsiini Kesklaboratooriumi vanem teaduslik töötaja Lembit Allikmets ja Vabariikliku Tartu Kliinilise Psühhoneuroloogia haigla peaarst Heiti Kadastik...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-68. Seebist ja pesemisvahenditest 00:28:43

  Kristall: KRISTALL-68. Seebist ja pesemisvahenditest (30.09.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Seebist ja pesemisvahenditest kõnelevad Flora peainsener Fred Loit, Flora vaneminsener Kaljo Kasuri ja keemiakandidaat Toomas Tomson. Reporter on Hans Kiiver. Seebi ajaloost, seebi omadused, sünteetilised pesuvahendid jpm...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-68. Müra 00:29:40

  Kristall: KRISTALL-68. Müra (28.10.1968)

  Toimetaja ja saate autor Hans Kiiver. Helioperaatorid Mai Ader, Malle Kuld ja Maimo Liitoja. Kristall-68. Mürast räägivad meditsiinikandidaadid Harri Jänes ja Arvid Luts. Reporter on Hans Kiiver. Mis on müra? Kas meid igapäevases elus saatev müra on tervisele kahjulik? Kavas 28...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-68. Psühhofarmakoloogia. 01 00:30:01

  Kristall: KRISTALL-68. Psühhofarmakoloogia. 01 (23.12.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Psühhofarmakoloogiast räägivad psühhiaatrid - Tartu Riikliku Ülikooli psühhiaatria ja kohtumeditsiini kateedri professor Jüri Saarma, Tartu Riikliku Ülikooli Meditsiini Kesklaboratooriumi vanem teaduslik töötaja Lembit Allikmets ja Vabariikliku Tartu Kliinilise Psühhoneuroloogia haigla peaarst Heiti Kadastik...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-68. Anestesioloogid 00:31:13

  Kristall: KRISTALL-68. Anestesioloogid (25.11.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Saade anestesioloogidest. Saates räägivad Tallinna Vabariikliku Haigla anestesioloogia osakonna juhataja Bernhard Lehepuu, Tõnismäe Haigla anestesioloog Peeter Grossberg ja Maano Kivilo Tallinna Onkoloogia dispanserist...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-68. ÜRO põlevkivisümpoosion 00:29:34

  Kristall: KRISTALL-68. ÜRO põlevkivisümpoosion (16.09.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Kokkuvõte ÜRO (Ühinenud Rahvaste Organisatsioon) põlevkivialasest sümpoosionist. Vestlevad Tallinna Polütehnilise Instituudi rektor professor Agu Aarna ja dotsendid Peeter Lageda, Heino Aruküla ning Alfred Reier...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-68. Akustika 00:29:03

  Kristall: KRISTALL-68. Akustika (11.11.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaatorid Mai Ader ja Maimo Liitoja. Kristall-68. Saates räägivad akustikast arhitektuuridoktor Helmut Oruvee ja tehnikakandidaat Malle Jaaniso Tallinna Polütehnilisest Instituudist ning Raadio ja Televisiooni Komitee helirežissöör Heino Pedusaar...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-64 nr 3. Masin ja muusika 00:29:35

  Kristall: KRISTALL-64 nr 3. Masin ja muusika (28.12.1964)

  Saates esinevad helilooja Jaan Rääts, kirjanik Enn Vetemaa, matemaatik Malle Kotli ja küberneetik Ülo Kess. Juttu tuleb muusika loomisest arvuti abil, elektroonilise muusika arengust ja tulevikust...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-68. Lev Landau 00:28:32

  KRISTALL-68. Lev Landau (10.06.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Saade füüsikust - Lev Landau. Teadlasest räägivad Tartu füüsikud Ain Ainsaar, Elmar Vesman ja Jaak Lõhmus. Reporter on Hans Kiiver. Saate alguses ja lõpus kujundus...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-68. Laserite kasutusaladest 00:28:19

  KRISTALL-68. Laserite kasutusaladest (20.05.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Laserite kasutusaladest. Tartu stuudios räägivad Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi teadlased Henn Käämbre, Mart Elango ja Arlentin Laisaar. Reporter on Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-68. Laserite teooria 00:30:20

  KRISTALL-68. Laserite teooria (15.04.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Laserite teooria. Tartu stuudios räägivad Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi teadlased Henn Käämbre, Mart Elango ja Arlentin Laisaar. Reporter on Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-68. Elektrokeemia 00:28:29

  Kristall: KRISTALL-68. Elektrokeemia (05.02.1968)

  Toimetaja ja saate salvestaja Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-68. Elektrokeemia. Vestlus elektrokeemiast ja tuleviku energeetika perspektiividest. Saates räägivad keemiakandidaadid Vello Past, Uno Palm ja Rein Marvet...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-68. Põhjavesi. 01 00:29:18

  KRISTALL-68. Põhjavesi. 01 (04.03.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Põhjavesi. Esimene saade. Põhjaveest kõnelevad Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi teaduslikud töötajad Einar Klaamann, Vaino Olli ja Vello Karise. Reporter on Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-68. Põhjavesi. 02 00:29:24

  KRISTALL-68. Põhjavesi. 02 (18.03.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Põhjavesi. Teine saade. Saates jätkavad vestlust põhjaveest Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi teaduslikud töötajad Einar Klaamann, Vaino Olli ja Vello Karise...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-68. Elusaine süntees 00:27:24

  KRISTALL-68. Elusaine süntees (01.04.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Elusaine süntees. Saates räägivad Teaduste Akadeemia Eksperimentaalbioloogia Instituudi teaduslikud töötajad Ants-Peep Silvere, Ergo Raukas ja Ulrich Hödrejärv...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-68. Organite siirdistutamine 00:29:35

  KRISTALL-68. Organite siirdistutamine (19.02.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Organite siirdistutamine. Vestlus Tallinna arstidega südame siirdistutamise probleemidest. Saates räägivad Manfred Mägi, Eldor Mihkelsoo, Bernhard Lehepuu. Reporter on Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-68. Ülipuhtus 00:28:28

  KRISTALL-68. Ülipuhtus (08.01.1968)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-68. Ülipuhtus. Missugust osa etendab ülipuhtus ja täpsus tänapäeva keemia ja eriti füüsika arengus? Saates räägivad Tartu Riikliku Ülikooli analüütilise keemia kateedri juhataja Mari-Liis Allsalu ja vanemõpetaja Heino Kokk ning Tartu Riikliku Ülikooli eksperimentaalfüüsika kateedri juhataja Karl-Samuel Rebane...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-67. Ülijuhtivus 00:29:42

  Kristall: KRISTALL-67. Ülijuhtivus (11.12.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-67. Ülijuhtivus. Ülijuhtivusest räägivad Tartu stuudios Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi teadlased Henn Käämbre, Aare Purga ja Georg Liidja...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-67. Madalad temperatuurid 00:26:11

  Kristall: KRISTALL-67. Madalad temperatuurid (25.12.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-67. Madalad temperatuurid. Järg saatele ülijuhtivusest. Saates räägivad Tartu stuudios Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi teadlased Henn Käämbre, Aare Purga ja Georg Liidja...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Radioaktiivsus. Curie. 02 00:29:44

  KRISTALL-67. Radioaktiivsus. Curie. 02 (13.11.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall - 67. Radioaktiivsus. Marie Curie. 7. novembril 1967 möödub 100 aastat radioaktiivsuse uurija Marie Curie sünnist. Tähistades teadlase Marie Curie 100. sünniaastapäeva jätkatakse vestlust radioaktiivsusest ja selle kasutamisest...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-67. Radioaktiivsus. Curie. 01 00:31:20

  Kristall: KRISTALL-67. Radioaktiivsus. Curie. 01 (30.10.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall - 67. Radioaktiivsus. Marie Curie. 7. novembril 1967 möödub 100 aastat radioaktiivsuse uurija Marie Curie sünnist. Tähistades teadlase Marie Curie 100. sünniaastapäeva räägitakse saates radioaktiivsusest ja selle kasutamisest...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Küberneetika ja rahvamajandus 00:26:46

  KRISTALL-67. Küberneetika ja rahvamajandus (12.06.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Saate autor Vahur Mägi. Kristall-67. Küberneetika ja rahvamajandus. Elektronarvutite rakendamisest rahvamajanduse planeerimisel ja juhtimisel. Saates räägivad Tallinna Tehnoloogiainstituudi direktori asetäitja Ülo Kess ning Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi teaduslikud töötajad Raul Tavast, Kalju Lepik ja Mark Sinisoo...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Tee (jook) 00:28:28

  KRISTALL-67. Tee (jook) (15.05.1967)

  Saate autor Hans Kiiver. Kristall-67. Populaarne jook tee. Tee ajaloost, kuidas seda keeta ja juua jm. Räägivad neuropatoloog Erich Moisar, televisioonimaja kohviku juhataja Mersedes Tamkivi, keemik Toomas Tomson ja reporter Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Ultraheli 00:28:53

  KRISTALL-67. Ultraheli (16.10.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-67. Ultrahelist ja selle tööstuslikust rakendamisest kõnelevad Tallinna Polütehnilise Instituudi dotsent Georg Mets, Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi aspirant Harri Laas ja Tallinna Masinatehase insener Peep Erik...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Rahvusvaheline bioloogia programm. 00:30:29

  KRISTALL-67. Rahvusvaheline bioloogia programm. (04.09.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-67. Rahvusvaheline bioloogia programm. Saates räägivad Tartu Ülikooli botaanika kateedri juhataja Hans Trass, Zooloogia ja Botaanika Instituudi teadur Toomas Frey, Zooloogia ja Botaanika Instituudi hüdrobioloogiasektori juhataja Neeme Mikelsaar...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Mandrijää Eestis 00:30:12

  KRISTALL-67. Mandrijää Eestis (20.03.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-67. Mandrijää Eestis. Saates kõnelevad geoloogid Einar Klaamann, Anto Raukas ja Kaarel Orviku. Reporter on Hans Kiiver. Ekskursioon ajalukku. Mitu korda tabas jäätumine Eesti alasid? Kui kiiresti liikus mandrijää lõunasse ja mitusada meetrit ta aasta jooksul sulas? Kas jäätumist on siinkandis olnudki? Kavas 20...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Raadioamatörism 00:29:11

  KRISTALL-67. Raadioamatörism (07.08.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-67. Raadioamatörism. Saates räägivad raadioamatöörid Olev Saarep Porkunist ning Sergius Kaart, Paul Sammet ja Karl Kallemaa Tartust. Reporter on Hans Kiiver. Missugusel lainepikkusel peeti esimesed raadiosided? Side üle virmaliste, meteoorside jpm...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Eesti geoloogia minevik 00:30:06

  KRISTALL-67. Eesti geoloogia minevik (06.03.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-67. Eesti geoloogia minevik. Saates kõnelevad geoloogid Einar Klaamann, Karl Müürisepp, Anto Raukas ja Kaarel Orviku. Reporter on Hans Kiiver. Kavas 06.03.1967. PAS-1870

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Inimene ja õhusõit 00:30:11

  KRISTALL-67. Inimene ja õhusõit (20.02.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-67. Inimene ja õhusõit. Normaalsete tingimuste loomine pilootidele ja reisijatele seab lennukikonstruktoritele ette terve rea ülesandeid, teemat lahkavad lennundusinsener Ants Künnapuu, Tsiviilõhulaevastiku piloot Feliks Maasik ja meditsiinikandidaat Harri Jänes...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Maitse ja lõhn 00:31:32

  KRISTALL-67. Maitse ja lõhn (06.02.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-67. Maitse ja lõhn. Saates räägivad tehnikateaduste kandidaat Toomas Tomson ja kõrva-nina-kurguarst Harri Kruuse. Reporter on Hans Kiiver. Saade maitsest ja lõhnast...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Inimene ja maavarad 00:27:37

  KRISTALL-67. Inimene ja maavarad (23.01.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-67. Saatesarja teine saade. Inimene ja maavarad. Saates räägivad Teaduste Akadeemia töötajad geoloogid Karl Müürisepp, Anto Raukas, Kaarel Orviku ja Einar Klaamann...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-67. Astronoomid 00:29:58

  KRISTALL-67. Astronoomid (02.10.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-67. Astronoomid. Saates vestlevad Tõravere astronoomid Lauri Luud ja Uno Veismann. Reporter on Hans Kiiver. Maa tehiskaaslaste ehitamise ja kosmose vallutamisega seotud probleemid...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-88. Tööstus ja inimese tervise vahekord 00:25:28

  Kristall: KRISTALL-88. Tööstus ja inimese tervise vahekord (12.12.1988)

  Toimetaja Alar Rästa. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-88. Tööstus ja inimese tervise vahekord. Ohtlikud ained õhus, vees ja mullas. Õigem on haigusi vältida kui ravida...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-88. Infoühiskond 00:29:01

  Kristall: KRISTALL-88. Infoühiskond (17.10.1988)

  Toimetaja Alar Rästa. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-88. Infoühiskond. Stuudios on TPI digitaaltehnika laboratooriumi juhataja Andres Keevallik ja saatejuht Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-88. Eesti ökoloogiaprobleemid 00:29:58

  Kristall: KRISTALL-88. Eesti ökoloogiaprobleemid (25.07.1988)

  Toimetaja Alar Rästa. Saatea autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-88. Eesti ökoloogiaprobleemid. Vete, metsade ja põllumaa tervishoiu olukorrast hetkel ja tulevikus. Stuudios on Looduskaitsepeavalitsuse juhataja Endel Koljat, Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi teadusdirektor Jaan-Mati Punning ja saatejuht Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-89. Veeprobleemid Eestimaal 00:28:03

  Kristall: KRISTALL-89. Veeprobleemid Eestimaal (13.03.1989)

  Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall - 89. Veeprobleemid Eestimaal. Vestlevad keemik Helvi Hõdrejärv, ökoloog Anu Viitak, bioloog Edgar Karofeld, geoloog Jaan-Mati Punning...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-67. Vestlus akvalangistidega 00:29:41

  Kristall: KRISTALL-67. Vestlus akvalangistidega (17.04.1967)

  Toimetaja Olaf Gehrke. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall - 67. Saatesarja viiekümnes saade. Vestlus akvalangistidega. Vestlusringis on akvalangistid: geoloog Kaarel Orviku, ihtüoloog Evald Ojaveer, arst Viktor Miller ja arheoloog Tanel Moora...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-89. IME teaduses 00:28:27

  Kristall: KRISTALL-89. IME teaduses (23.01.1989)

  Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall - 89. IME teaduses. Vestlevad professor Ülo Tärno, majanduskandidaat Kaarel Kilvits, filosoof Ülo Kaevats. Vestlust juhib Vahur Mägi. IME (isemajandav Eesti) nõuab värsket vaimu, nägemisnurka ja tegutsemistahet, aga ka vastavaid teadmisi...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-67. Mineraalvesi 00:29:13

  Kristall: KRISTALL-67. Mineraalvesi (24.07.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall - 67. Pärnus vestlevad mineraalveest Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi kurortoloogia sektori töötajad: sektori juhataja Endel Veinpalu, teaduslikud töötajad Robert Trink ja Mihkel Roosaare...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-89. Inimese ja looduse suhted Eestimaal 00:29:14

  Kristall: KRISTALL-89. Inimese ja looduse suhted Eestimaal (13.02.1989)

  Toimetaja Alar Rästa. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-89. Inimese ja looduse suhted Eestimaal. Esinevad keemik Helvi Hõdrejärv, ökoloog Anu Viitak, bioloog Edgar Karofeld, geograaf Jaan-Mati Punning...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-88. Eesti keskkonnasaastatus 00:28:02

  Kristall: KRISTALL-88. Eesti keskkonnasaastatus (14.11.1988)

  Toimetaja Alar Rästa. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-88. Eesti keskkonnasaastatus. Esinevad TPI dotsent Helvi Hõdrejärv, majanduskandidaat Tiit Kallaste, meditsiinidoktor Raiot Silla...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-88. Eesti energeetika tuleviku perspektiivid 00:29:38

  Kristall: KRISTALL-88. Eesti energeetika tuleviku perspektiivid (16.05.1988)

  Toimetaja Alar Rästa. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-88. Kirde-Eesti looduse olukorrast. Balti Soojuselektrijaama laiendamisega kaasnevate ökoloogiaprobleemide üle vahetavad mõtteid teadusringkondade ja Eesti Energia esindajad: Eesti Energia asejuhataja Enn Kallikorm, peainsener Jaak Maarend, tema asetäitja Andrei Semjonov, osakonna juhataja Rein Talumaa, akadeemik Endel Lippmaa, akadeemia kirjavahetajaliige Arvo Ots, Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi põlevkivienergeetika sektori juhataja Märt Mõtus...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-67. Kohv 00:30:28

  Kristall: KRISTALL-67. Kohv (02.05.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall - 67. Kohv. Kohvist räägivad neuropatoloog Erich Moisar, televisioonimaja kohviku juhataja Mersedes Tamkivi, keemik Toomas Tomson ja reporter Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-67. Maomürk 00:29:52

  Kristall: KRISTALL-67. Maomürk (29.05.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-67. Maomürk. Saates räägivad madudest ja maomürgist zooloog Tiit Randla, arst Enno Hannioti, farmakoloog Heino Mikk ning reporter Hans Kiiver. Kavas 29.05.1967. PAS-1826

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Akadeemik Viktor Maamägi 00:17:35

  Kristall: KRISTALL-87. Akadeemik Viktor Maamägi (12.10.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. Saade ajaloolase, akadeemik Viktor Maamägi 70. sünnipäeva puhul. Vestlus juubilariga. Viktor Maamägi (s 12...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-74. Ravimuda ja mudaravi 00:28:24

  Kristall: KRISTALL-74. Ravimuda ja mudaravi (10.07.1974)

  Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall - 74. Saates kõlab kordusena varasem sama sarja saade (10.07.1967), kus räägivad Pärnus Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi reumatoloogia ja kurortoloogia sektoris ravimudast ja mudaravist sektori juhataja Endel Veinpalu, teaduslikud töötajad Robert Trink, Heinu Põder ja Mihkel Roosaare...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-72. Mürgid 00:27:20

  Kristall: KRISTALL-72. Mürgid (15.12.1971)

  Vestlust keskkonna teemal (mürgid) arendavad Agu Aarna, Oku Tamm, Toivo Orav ja saatejuht Hans Kiiver. Saate alguses signatuur.

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-67. Meresügavuste uurimine 00:29:34

  Kristall: KRISTALL-67. Meresügavuste uurimine (03.04.1967)

  Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-67. Meresügavuste uurimisest räägivad akvalangistid geoloog Kaarel Orviku, ihtüoloog Evald Ojaveer, arheoloog Tanel Moora ja arst Viktor Miller...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Polümeerid looduses ja tehnikas 00:30:09

  Kristall: KRISTALL-87. Polümeerid looduses ja tehnikas (20.07.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. Polümeerid looduses ja tehnikas. Vestlusringis on Keemia Instituudi vanemteadur Aili Kogermann, Tallinna Polütehnilise Instituudi orgaanilise ja biokeemia kateedri juhataja professor Ado Köstner ja sama kateedri dotsent Eduard Piiroja...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Vesi kui taastuv maavara... 00:28:01

  Kristall: KRISTALL-87. Vesi kui taastuv maavara... (08.06.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Helioperaator Maimo Liitoja. Saate autor Vahur Mägi. Kristall-87. Vesi kui taastuv maavara. Kui palju on vett? Vee mõistlik kasutamine. Kas Tallinn hakkab Peipsist vett võtma? Vestlusringis on Eesti Veemajandusinspektsiooni ülema asetäitja Aarne Eipre, Geoloogia Instituudi hüdrogeoloogia labori juhataja Leo Vallner ja juhtteadur Vello Karise...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Põllumehe suhted veega... 00:29:02

  Kristall: KRISTALL-87. Põllumehe suhted veega... (22.06.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Helioperaator Maimo Liitoja. Saate autor Vahur Mägi. Kirstall-87. Põllumehe suhted veega, Eesti põhjaranniku jõgede puhtus ja Pandivere veeprobleemid. Vestlusringis on Eesti Veemajandusinspektsiooni ülema asetäitja Aarne Eipre, Geoloogia Instituudi hüdrogeoloogia labori juhataja Leo Vallner ja juhtteadur Vello Karise...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Kokkuvõte Pandivere veeprobleemidest... 00:27:55

  Kristall: KRISTALL-87. Kokkuvõte Pandivere veeprobleemidest... (07.07.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Helioperaator Maimo Liitoja. Saate autor Vahur Mägi. Kirstall-87. Kokkuvõte Pandivere veeprobleemidest ja Eestimaa veemajanduse perspektiividest. Vestlusringis on Eesti Veemajandusinspektsiooni ülema asetäitja Aarne Eipre, Geoloogia Instituudi hüdrogeoloogia labori juhataja Leo Vallner ja juhtteadur Vello Karise...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Närviretseptorite ja feromoonide uurimine 00:29:51

  Kristall: KRISTALL-87. Närviretseptorite ja feromoonide uurimine (15.04.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. "Närviretseptorite ja feromoonide uurimine TRÜ bioorgaanilise keemia laboris ja takistused tulemuste rakendamisel"...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Orgaanilise keemia võimalused biotehnoloogia arendamisel... 00:28:39

  Kristall: KRISTALL-87. Orgaanilise keemia võimalused biotehnoloogia arendamisel... (15.01.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. "Orgaanilise keemia võimalused biotehnoloogia arendamisel Eestis, selle praktiline väljund tootmisse ja keskkonnakaitsesse"...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Toitumise biokeemilis-füsioloogilised alused... 00:28:23

  Kristall: KRISTALL-87. Toitumise biokeemilis-füsioloogilised alused... (30.03.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall - 87. "Toitumise biokeemilis-füsioloogilised alused, energia kasutamine inimorganismis, soovitused terveks eluviisiks"...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Arukas mereelanik delfiin 00:29:47

  Kristall: KRISTALL-87. Arukas mereelanik delfiin (11.05.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. Arukas mereelanik delfiin. Vestlusringis on Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusmehaanika kateedri juhataja füüsika-matemaatikadoktor professor Jaan Metsaveer ja raadiotehnika kateedri dotsent tehnikakandidaat Vladimir Heinrichsen ning Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Kõrgefektiivse tehnika progressiivne tehnoloogia... 00:29:29

  Kristall: KRISTALL-87. Kõrgefektiivse tehnika progressiivne tehnoloogia... (02.02.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Helioperaator Maimo Liitoja. Saate autor Vahur Mägi. Kirstall-87. "Kõrgefektiivse tehnika progressiivse tehnoloogia ja uute materjalide evitamine Eesti NSV tööstuses". Vestlevad mullused ENSV Ministrite Nõukogu preemia laureaadid - Silikaatbetooni Instituudi osakonnajuhataja tehnikadoktor Ahto Räni ja ENSV Teaduste Akadeemia akadeemik professor Mihkel Veiderma...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Taimedes leiduvatest bioaktiivsetest ainetest... 00:29:09

  Kristall: KRISTALL-87. Taimedes leiduvatest bioaktiivsetest ainetest... (15.03.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. "Taimedes leiduvatest bioaktiivsetest ainetest, nende tähtsusest taime- ja loomariigis ning inimeste elus"...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Bioaktiivsetest lõhn-, värv- ja maitseainetest taimedes... 00:29:01

  Kristall: KRISTALL-87. Bioaktiivsetest lõhn-, värv- ja maitseainetest taimedes... (15.03.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. "Bioaktiivsetest lõhn-, värv- ja maitseainetest taimedes, nendes toimuvatest biokeemiliste protsesside olemusest looduslike ja sünteesainete vahekorrast ning taimse päritoluga ravimitest"...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Energeetika areng: tulevikusuunad jõumajanduses... 00:29:05

  Kristall: KRISTALL-87. Energeetika areng: tulevikusuunad jõumajanduses... (15.02.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. "Energeetika areng: tulevikusuunad jõumajanduses; ahjukütmise head ja vead; jäämütsid poolustel peavad säilima; tuuleveskid tuult püüdma"...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Rohkem tähelepanu metsadele... 00:29:20

  Kristall: KRISTALL-87. Rohkem tähelepanu metsadele... (15.02.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. "Rohkem tähelepanu metsadele; nuputamist kolde ümber; ka väikejõed kätkevad energiat; hüdrojaam näpu otsas"...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Inimese tervise sõltuvus ümbritsevast looduslikust... 00:28:33

  Kristall: KRISTALL-87. Inimese tervise sõltuvus ümbritsevast looduslikust... (19.01.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. "Inimese tervise sõltuvus ümbritsevast looduslikust ja tehiskeskkonnast; inimene ning keemia ja arstimid"...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. Maailmameri teadlase huvi alusena, ilmastiku kujundana... 00:28:46

  Kristall: KRISTALL-86. Maailmameri teadlase huvi alusena, ilmastiku kujundana... (24.11.1986)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-86. Maailmameri teadlase huvi alusena, ilmastiku kujundajana, meie toidulaua rikastajana. Vestlusring. Esinevad Teaduste Akadeemia Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi teadusala asedirektor, professor Ain Aitsam, merefüüsika sektori töötajad Jüri Elken, Vaido Kraav, Juss Pavelson ja Jaan Laanemets...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Geneetika kui tõuaretuse ja efektiivse tootmise alus 00:29:58

  Kristall: KRISTALL-87. Geneetika kui tõuaretuse ja efektiivse tootmise alus (05.01.1987)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. Geneetika kui tõuaretuse ja efektiivse tootmise alus. Stuudios on Eesti NSV Riikliku Agrotööstuskomitee esimehe asetäitja, põllumajandusdoktor Olev Saveli ja ENSV Teaduste Akadeema Eksperimentaalbioloogia Instituudi loomageneetika ja loomafüsioloogia osakonna juhataja, põllumajandusdoktor professor Rein Teinberg...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. Matemaatika tänapäeva maailmas 00:27:33

  Kristall: KRISTALL-86. Matemaatika tänapäeva maailmas (27.10.1986)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-86. Matemaatika tänapäeva maailmas. Stuudios on Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonna dekaan dotsent Mati Kilp ning algebra ja geomeetria kateedri dotsent Uno Kaljulaid...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. Vitamiinid meie elus 00:29:26

  Kristall: KRISTALL-86. Vitamiinid meie elus (11.11.1986)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. KRISTALL-86. Vitamiinid meie elus. Esineb Tartu Riikliku Ülikooli dotsent bioloogiakandidaat Vello Tohver. Küsitleb saate autor Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. Energeetika probleemid tänapäeval... 00:29:30

  Kristall: KRISTALL-86. Energeetika probleemid tänapäeval... (22.12.1986)

  Toimetaja Tiir Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. KRISTALL-86. Energeetika probleemid tänapäeval. Energeetikaalased uurimused NSV Liidus - energiasüsteemide kompleksjuhtimise meetodid, süsteemide juhtimine eriolukordades...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. Tänapäeva energeetika ja säästlikkus 00:29:52

  Kristall: KRISTALL-86. Tänapäeva energeetika ja säästlikkus (22.09.1986)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. KRISTALL-86. Tänapäeva energeetika ja säästlikkus. Stuudios on TPI elektrisüsteemide kateedri juhataja, tehnikakandidaat dotsent Mati Valdma, soojusenergeetika kateedri juhataja, tehnikadoktor, professor Arvo Ots, soojusenergeetika probleemlaboratooriumi juhataja tehnikakandidaat Hendrik Arro ja saatejuht Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. Tehnika koht Eestimaa tänases kultuuripildis 00:27:49

  Kristall: KRISTALL-86. Tehnika koht Eestimaa tänases kultuuripildis (13.10.1986)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor ja saatejuht Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. KRISTALL-86. Tehnika koht Eestimaa tänases kultuuripildis. Tallinna Polütehniline Instituut - 50. Juubelisaade...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-66. Mis on viirus 00:29:39

  Kristall: KRISTALL-66. Mis on viirus (14.11.1966)

  Toimetaja ja saatejuht Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-66. Mis on viirus? Viirustest räägivad bioloogiakandidaat Silver-Lello Jõks Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Instituudist ning Eesti NSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalbioloogia Instituudi teaduslikud töötajad Ulrich Hödrejärv ja Ants-Peep Silvere...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-65. Bioonika 00:29:30

  Kristall: KRISTALL-65. Bioonika (13.12.1965)

  Toimetaja Hubert Veldermann. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-65. Bioonikast räägivad Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliige bioloogiadoktor Eerik Kumari, meditsiinikandidaat Arvid Luts, küberneetik Arne Lauringson ja zooloog Tiit Randla...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-66 nr 6. Elementaarosakeste füüsika 00:31:15

  Kristall: KRISTALL-66 nr 6. Elementaarosakeste füüsika (11.04.1966)

  Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-66. Kuues saade. Elementaarosakeste füüsika. Tartu stuudios räägivad füüsikast ENSV Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi direktori asetäitja Harry Õiglane ja sama instituudi noored teadlased Elmar Vesman, Jaak Lõhmus ning Ain Ainsaar...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-66. Seismoloogia 00:32:00

  KRISTALL-66. Seismoloogia (13.06.1966)

  Saate autor ja reporter Valdo Pant. Kristall-66. Seismoloogia. Maavärinad ja Taškent. Saates räägivad Teaduste Akadeemia Geoloogiainstituudi teaduslikud töötajad Anto Raukas ja Einar Klaamann ning ENSV ehitusministri asetäitja Endel Kraaving ja Eesti Projekti projekti peainsener Leonid Koemets...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-65. 13. Laevaehitus 00:30:29

  KRISTALL-65. 13. Laevaehitus (27.09.1965)

  Saate autor Hans Kiiver. Kristall-65. Kolmeteistkümnes saade. Laevaehitus. Laevaehitusest räägivad Heino Kuivjõgi, Arved Tetsmann, Herman Sepp, Vladimir Filantšuk Spordilaevade Eksperimentaaltehasest...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-70. Laser 00:57:00

  Kristall: KRISTALL-70. Laser (07.05.1970)

  Toimetaja Hans Kiiver. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall - 70. Katsesaated saatele "Laser", kaks varianti. Esinevad TTÜ õppejõud Vladimir Heinrichsen, ENSV sideminister Bruno Saul ja TTÜ õppejõud Eduard Schultz...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-66 nr 3. Maavälised tsivilisatsioonid 00:28:50

  Kristall: KRISTALL-66 nr 3. Maavälised tsivilisatsioonid (05.03.1966)

  Kristall-66 nr 3. Maavälistest tsivilisatsioonidest räägivad Tõravere observatooriumi teaduslikud töötajad Lauri Luud, Uno Veismann ja Aivo Kivila. Reporter Hans Kiiver. Saate toimetaja Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-65 nr 6. Programmeeritud õpetamine 00:31:36

  KRISTALL-65 nr 6. Programmeeritud õpetamine (17.05.1965)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-65. Kuues saade. Programmeeritud õpetamisest kõnelevad Tallinna stuudios Ustus Agur ja Rudolf (teadustuses öeldakse Karl) Mosberg TPI-st ning Ants Kõverjalg Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudist...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-66 nr 2. Astronoomia tulevik 00:29:08

  Kristall: KRISTALL-66 nr 2. Astronoomia tulevik (07.02.1966)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall - 66. Teine saade. Astronoomia tulevikust räägivad Tartu stuudios Tõravere Observatooriumi teaduslikud töötajad Lauri Luud, Uno Veismann ja Aivo Kivila. Reporter Hans Kiiver...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-66 nr 1. Automatiseerimine ja ökonoomika 00:29:56

  KRISTALL-66 nr 1. Automatiseerimine ja ökonoomika (24.01.1966)

  Toimetaja Hans Kiiver. Kristall-66. 1966. aasta esimene saade samast sarjast. Automatiseerimisest ja ökonoomikast räägivad TPI majandusteaduskonna dekaan dotsent Juhan Toomaspoeg, TPI tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateedri dotsendid Vello Talts ja Peeter Lageda ning Tallinna Tehnoloogiainstituudi sektorijuhataja Ivar Jõerüüt...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-65 nr 19. Valgu probleem, elu tekkimine ja loomine 00:30:46

  KRISTALL-65 nr 19. Valgu probleem, elu tekkimine ja loomine (27.12.1965)

  Toimetaja Hans Kiiver. Saate autor Hubert Veldermann. Helioperaator Kersti Pell. Kristall-65. Vana aasta viimane saade. Valgu probleem, elu tekkimine ja loomine. Tartu ja Tallinna stuudiotes räägivad TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi direktor, bioloogiadoktor, professor Harald Haberman, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi direktor, meditsiiniteaduste doktor, professor Pavel Bogovski, Küberneetika Instituudi füüsika sektori juhataja, tehnikateaduste kandidaat Endel Lippmaa, TPI dotsent, tehnikateaduste kandidaat Ado Köstner ning TRÜ geneetika ja kateedri juhataja, veterinaariakandidaat Ülo Pavel...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-65 nr 16. Hirm 00:30:40

  KRISTALL-65 nr 16. Hirm (15.11.1965)

  Teadussaade Kristall-65. Saate teemaks on hirm. Keskustelu psühholoogia teemal. Saates räägivad: Vabariikliku Tartu psühhoneuroloogiahaigla peaarst Heiti Kadastik, Tartu 5. Keskkooli õpetaja Herbert Kaselo, TRÜ loogika- ja psühholoogiakateedri vanemõpetaja Uno Siimann, TRÜ meditsiini kesklaboratooriumi teaduslik töötaja Lembit Allikmets...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-65. Fotosüntees 00:31:25

  KRISTALL-65. Fotosüntees (25.10.1965)

  Teadussaade Kristall-65. Fotosünteesist räägivad: Tõravere observatooriumi atmosfäärifüüsika sektori juhtaja Juhan Ross, Füüsika- ja astronoomia Instituudi vanem teaduslik töötaja Heino Tooming, Füüsika- ja astronoomia Instituudi noorem teaduslik töötaja Agu Laisk, Eksperimentaalbioloogia Instituudi noorem teaduslik töötaja Olav Keerberg, Eksperimentaalbioloogia Instituudi noorem teaduslik töötaja Hillar Mäetalu...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-65 nr 7. Telepaatia 00:30:35

  Kristall: KRISTALL-65 nr 7. Telepaatia (29.11.1965)

  Toimetaja Hubert Veldermann. Saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-65. Seitsmes saade. Telepaatia. Telepaatiast räägivad Tartu stuudios Tartu Alumiiniumi Vabriku peainsener Lilie Pung, TRÜ arstiteaduskonna 6...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-65. Lennundus 00:30:40

  Kristall: KRISTALL-65. Lennundus (26.07.1965)

  Toimetaja ja saate autor Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-65. Lennundusest räägivad lennundusinsener Ants Künnapuu, lennukite konstrueerija Rein Järv, lennukite eriseadmete spetsialist Jörgen Vellet, lennukite ekspluatatsiooni ja remonti õppinud Ahto Silluste...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-65. Kristall kaevanduses nr 2 00:29:19

  KRISTALL-65. Kristall kaevanduses nr 2 (16.08.1965)

  Kristall kaevanduses nr 2 maa all. Saates esinevad: 2. kaevanduse insenerid Aavo Kõiv, Voldemar Mikson, Endel Priivits. Reporterid Jüri Hansen ja Hans Kiiver. Toimetaja Hubert Veldermann, helioperaator Lilian Kilg...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-65 nr 4. Põlevkivikeemia tulevik 00:31:06

  KRISTALL-65 nr 4. Põlevkivikeemia tulevik (19.04.1965)

  Põlevkivikeemia tulevik. Saates esinevad teadlased: TPI rektor tehniliste teaduste doktor professor Agu Aarna, TPI dotsent Peeter Lageda, riikliku teaduslike uurimistööde koordineerimise komitee peaspetsialist Niina Karisma...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-65. Majanduse planeeritavusest 00:30:36

  KRISTALL-65. Majanduse planeeritavusest (11.10.1965)

  Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaator Lilian Kilg. Kristall-65. Saates räägivad majanduse planeeritavusest Küberneetika Instituudi sektorijuhataja tehnikateaduste kandidaat Uno Nigul, Majanduse Instituudist majandusteaduste kandidaat Ülo Ennoste, Küberneetika Instituudist füüsika-matemaatikateaduste kandidaat Maret Tamm ja Tallinna Polütehnilise Instituudist tehniliste teaduste kandidaat Ustus Agur...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-65. Vähiprobleem 00:30:42

  Kristall: KRISTALL-65. Vähiprobleem (14.06.1965)

  Toimetaja Hubert Veldermann. Helioperaatorid Lilian Kilg ja Maimo Liitoja. Kristall-65. Vähiprobleem. Saates esinevad onkoloogid Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist. NSVL Arstiteaduste Akadeemia kirjavahetaja-liige professor Pavel Bogovski, onkoloogia labori juhataja meditsiinikandidaat Georg Loogna, onkoloogia laboratooriumi vanemteadur meditsiinikandidaat Maret Purde ja Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri onkoloog-kirurg, osakonnajuhataja Väino Rätsep...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-65 nr 2. Pika eluea probleem 00:29:53

  Kristall: KRISTALL-65 nr 2. Pika eluea probleem (22.02.1965)

  Toimetaja Hans Kiiver. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-65 nr 2. Pika eluea probleem. Saates esinevad professor Pavel Bogovski, meditsiinikandidaadid Harri Jänes ning Hubert Kahn Tallinna Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudist...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-65 nr 7. Mida me sööme? 00:29:54

  Kristall: KRISTALL-65 nr 7. Mida me sööme? (31.05.1965)

  Teema: mida me sööme? Saates arutlevad eestlaste toitumisharjumuste teemal: Tartu Etnograafiamuuseumi teaduslik töötaja Endla Jaagosild, Eesti Raadio vanemtoimetaja sotsioloog Asta Tamre, Tallinna Riikliku- ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikumi õpetaja Deisi Luitva, Tallinna Sööklate, Restoranide ja Kohvikute Trusti direktor Lembit Mark, Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi teaduslik töötaja geograafiakandidaat Vello Tarmisto, Meditsiiniinstituudi biokeemia laboratooriumi juhataja Einar Vagane...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-65 nr 12. Lähema tuleviku linn 00:35:56

  Kristall: KRISTALL-65 nr 12. Lähema tuleviku linn (13.09.1965)

  Kristall-65 nr 12. Lähema tuleviku linn. Tuleviku linnade teemal räägivad Eesti Projekti arhitektide grupi juht linnaehituse alal Malle Meelak, Eesti Projekti arhitekt ja Arhitektide Liidu juhatuse esimees Mart Port, ERKI prorektor arhitekt Peeter Tarvas, Tallinna linna peaarhitekt Dmitri Bruns, Küberneetikainstituudi sektorijuhataja Hillar Aben, Eesti Projekti projektide peainsener Rene Palis...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-65 NR 9. Teadlaste pressikonverents 00:29:25

  KRISTALL-65 NR 9. Teadlaste pressikonverents (03.07.1965)

  Saate autor ja saatejuht Hubert Veldermann. Heliinsener Arnold Ventsel. Helioperaator Lilian Kilg. Helikilde teadlaste pressikonverentsilt Ajakirjanike Majas 03.07.1965. Esinevad ENSV TA president Johan Eichfeld, Füüsika ja Astronoomia Instituuti direktor professor Aksel Kipper, Füüsika-matemaatikateaduste kandidaat Harri Õiglane, Küberneetika Instituudi füüsika sektori juhataja Endel Lippmaa, Arvutus Laboratooriumi juhataja Küberneetika Instituudist Arnold Reitsakas, Eksperimentaalse Bioloogia Instituudi viroloogiasektori juhataja Boriss Nurmiste ja mikrobioloogia sektori juhataja Paul Rahno, Zooloogia ja Botaanika Instituudi hüdrobioloogia sektori juhataja Neeme Mikelsaar ning ajalooteaduste kandidaat Juhan Kahk...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-65. Kristall tuleviku tehnikas 00:29:31

  KRISTALL-65. Kristall tuleviku tehnikas (03.05.1965)

  Saate salvestas Kaido Karro. Helioperaator Lilian Kilg. Reporter on Hubert Veldermann. Kristall - 65. Kristall tuleviku tehnikas. Tartu stuudios räägivad füüsika- matemaatika teaduste kandidaadid TRÜ eksperimentaalfüüsika kateedri juhataja, dotsent Karl-Samuel Rebane, TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi teadur Mart Elango ja TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi teadur Henn Käämbre ning TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi aspirant Aare Purga...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-64 nr 2. Hüpnopeedia 00:29:45

  Kristall: KRISTALL-64 nr 2. Hüpnopeedia (30.11.1964)

  Reporter Hubert Veldermann. Helioperaator Lilian Kilg. Saates on juttu hüpnopeediast. Salvestus Tartu stuudiost ja Tallinna stuudiost. Saates esinevad Uno Siimann (TRÜ psühholoogiakateedri vanemõpetaja), Lembit Allikmets (TRÜ Meditsiini Kesklabor, meditsiiniteaduste kandidaat), Priit Järve (TRÜ ajaloo-keeleteaduskond V kursus), Juhan Sõerd (Pedagoogika Teadusliku Uurimisinstituudi vanem teaduslik töötaja), Erich Moisar (Tallinna Vabariikliku Haigla neuroloog-endokrinoloog)...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-85. 01 00:29:28

  KRISTALL-85. 01 (01.04.1985)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Lilian Veldermann. "Kristalli" saate 20. aastapäeva tähistava saate esimene osa, kus esinevad üheksa teadlast - saatesarjas enam esinenud inimesed...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-85. 02 00:29:04

  KRISTALL-85. 02 (15.04.1985)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Helioperaator Lilian Veldermann. "Kristalli" saate 20. aastapäeva tähistava saate teine osa, kus esinevad üheksa teadlast - saatesarjas enam esinenud inimesed. Agu Aarna - ENSV TA korrespondentliige, tehnikadoktor, professor, Keemia Instituudi vanemteadur; Aleksei Hõbemägi - tehnikakandidaat, Kalinini-nimelise Elektrotehnikakoondise Teadusliku Uurimise Instituudi masinatehnoloogia osakonna juhataja; Lii Jannus - meditsiinidoktor, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi pulmonoloogia osakonna juhataja; Silver Jõks - meditsiinikandidaat, Eesti Infoinstituudi metoodikaosakonna juhataja; Uuve Kirso - keemiadoktor, Keemia Instituudi vanemteadur; Ado Köstner - tehnikadoktor, professor, TPI orgaanilise ja bioloogilise keemia kateedri juhataja; Uno Mereste - majandusteaduste doktor, professor, TPI statistika kateedri juhataja; Märt Mõtus - tehnikakandidaat, Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi üldenergeetika sektori juhataja; Anto Raukas - ENSV TA korrespondentliige, geoloo giadoktor, professor, ENSV TA Presiidiumi keemia-, geoloogia- ja bioloogiateaduste osakonna akadeemik-sekretär...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. Stabiilsete spektraalaukude valguspõletamine... 00:27:20

  Kristall: KRISTALL-86. Stabiilsete spektraalaukude valguspõletamine... (08.12.1986)

  Stabiilsete spektraalaukude valguspõletamine ja keemiliste molekulide selektiivspektroskoopia. Mis on nende mõistete taga? Esinevad selle aasta NSVL riikliku preemia laureaadid: ENSV TA Füüsika Instituudi laserspektroskoopia labori juhata, füüsika-matemaatikateaduskonna dekaan Rein Avarmaa ja sama labori juhtiv teadur füüsika-matemaatikakandidaat Jaak Kikas...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-84. Inimene ja loodus 00:29:27

  Kristall: KRISTALL-84. Inimene ja loodus (juuni 1984)

  Teema: Inimene ja loodus, keskkonnakaitse ja majanduse vahekorrad, looduskaitse. Esinevad: Heino Luik - ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi Looduskaitse Valitsuse juhataja; Endel Lippmaa - ENSV TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi direktor, akadeemik; Dimitri Kaljo - ENSV TA Geoloogia Instituudi direktor, TA korrespondentliige...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. TPI - 50. Keemiateaduskond 00:28:59

  Kristall: KRISTALL-86. TPI - 50. Keemiateaduskond (12.05.1986)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-86. TPI - 50. Keemiateaduskond. Esinevad: Enno Siirde - keemiatööstuse protsesside ja aparaatide kateedri juhataja, professor; Mihkel Veiderma - anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedri juhataja, akadeemik; Valdek Mikkal - TPI õppeprorektor; Ants Virkus - keemiateaduskonna dekaan...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-86. Leiutustegevus ja selle osa teaduse progressi kiirendamisel 00:28:29

  KRISTALL-86. Leiutustegevus ja selle osa teaduse progressi kiirendamisel (03.03.1986)

  Saate teemaks on leiutustegevus ja selle osa teaduse progressi kiirendamisel. Esinevad: Arvo Uukkivi - ENSV teeneline leiutaja, Kirovi-nim näidiskalurikolhoosi peakonstruktori asetäitja; Toom Pungas - ENSV teeneline leiutaja, tootmiskoondise RET konstrueerimisbüroo osakonnajuhataja; Ado Köstner -TPI orgaanilise ja bioloogilise keemia kateedri juhataja...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-85. Pooljuhid 00:27:00

  Kristall: KRISTALL-85. Pooljuhid (16.09.1985)

  Saate teemaks on pooljuhid. Esinevad: Peeter Kukk - TPI füüsika kateedri professor; Jüri Varvas - füüsikalise keemia kateedri dotsent; Enn Melikov ja Tiit Varema - teadusliku uurimise sektori vanemteadurid...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. TRÜ teaduspotentsiaal ja selle areng. 02 00:28:14

  Kristall: KRISTALL-86. TRÜ teaduspotentsiaal ja selle areng. 02 (26.05.1986)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-86. TRÜ teaduspotentsiaal ja selle areng, teine saade. Esinevad: Ants Kallikorm - TRÜ teadusprorektor, bioloogiadoktor; Jaak Järv - keemiakandidaat, dotsent; Karl-Samuel Rebane - eksperimentaalfüüsika kateedri juhataja, füüsika-matemaatikadoktor, professor...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. TRÜ teaduspotentsiaal ja selle areng. 01 00:27:51

  Kristall: KRISTALL-86. TRÜ teaduspotentsiaal ja selle areng. 01 (28.04.1986)

  TRÜ teaduspotentsiaal ja selle areng I. Esinevad: Ants Kallikorm - TRÜ teadusprorektor, bioloogiadoktor; Jaak Järv - keemiakandidaat, dotsent; Karl-Samuel Rebane - eksperimentaalfüüsika kateedri juhataja, füüsika-matemaatikadoktor, professor...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-86. Inimene, keskkond ja toitumine 00:29:21

  Kristall: KRISTALL-86. Inimene, keskkond ja toitumine (16.06.1986)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Lilian Veldermann. Kristall-86. Teema: Inimene, keskkond ja toitumine. Esinevad: Uuve Kirso - keemiadoktor; Silver Jõks - meditsiinikandidaat; Jüri Kann - bioloogiadoktor...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-84. Kohalikud maavarad - liiv, kruus, paas 00:29:39

  Kristall: KRISTALL-84. Kohalikud maavarad - liiv, kruus, paas (august 1985)

  Saate teemaks on kohalikud maavarad - liiv, kruus, paas. Esinevad: Väino Puura - ENSV TA Geoloogia Instituudi maavarade sektori juhataja; Aada Teedumäe - vanemteadur. Saatejuht ja autor Vahur Mägi, toimetaja Tiit Sinissaar, helioperaator Maimo Liitoja...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-85. Põlevkivi. 02 00:30:04

  Kristall: KRISTALL-85. Põlevkivi. 02 (28.10.1985)

  Saate autor Vahur Mägi. Toimetaja Tiit Sinissaar. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-85. Põlevkivi II. Esinevad: Agu Aarna - ENSV TA korrespondentliige, tehnikadoktor, professor; Väino Puura - ENSV TA Geoloogia Instituudi maavarade sektori juhataja, geoloogiakandidaat...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-85. Põlevkivi. 01 00:27:58

  Kristall: KRISTALL-85. Põlevkivi. 01 (14.10.1985)

  Saate autor Vahur Mägi. Toimetaja Tiit Sinissaar. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-85. Põlevkivi I. Esinevad: Agu Aarna - ENSV TA korrespondentliige, tehnikadoktor, professor; Väino Puura - ENSV TA Geoloogia Instituudi maavarade sektori juhataja, geoloogiakandidaat...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-84. Targad automaadid 00:27:48

  Kristall: KRISTALL-84. Targad automaadid (november 1984)

  Saate teemaks on targad automaadid. Esinevad: Enn Tõugu - ENSV TA korrespondentliige; Andres Keevallik - TPI elektronarvutite kateedri juhataja; Hanno Sillamaa - automaatika kateedri dotsent. Saatejuht Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-84. Varjatud aine maailmaruumis 00:27:14

  Kristall: KRISTALL-84. Varjatud aine maailmaruumis (jaanuar 1984)

  Saate teemaks on varjatud aine maailmaruumis. Esinejad: Jaan Einasto - ENSV TA korrespondentliige (Tõravere observatoorium); Henn Saar - vanemteadur (Tõravere observatoorium). Saatejuht Vahur Mägi. Toimetaja Tiit Sinissaar, helioperaator Maimo Liitoja...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-84. Vitamiinid elusorganismis 00:29:23

  Kristall: KRISTALL-84. Vitamiinid elusorganismis (august 1984)

  Teema: Vitamiinid elusorganismis. Esineb TRÜ dotsent Vello Tohver, kes räägib vitamiinide vajalikkusest ja spetsiifikast ning millised toiduained on nende saamiseks vajalikud. Küsitleb saate autor Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-84. Energia- ja materjalisäästlik tootmine 00:28:53

  Kristall: KRISTALL-84. Energia- ja materjalisäästlik tootmine (september 1984)

  Teema: Energia- ja materjalisäästlik tootmine. Esinevad: Arvo Ots -TPI soojusenergeetika kateedri juhataja, professor; Verner Kikas - TPI ehitusmaterjalide kateedri juhataja, professor; Märt Mõtus - ENSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi üldenergeetika sektori juhataja; Maksim Saat - ENSV TA Majanduse Instituudi vanemteadur...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-83. Inimtegevuse mõju loodusele 00:29:30

  Kristall: KRISTALL-83. Inimtegevuse mõju loodusele (september 1983)

  Teema: Inimtegevuse mõju loodusele, Punane Raamat ja loodav Roheline Raamat. Esinevad: professor Liivia Laasimer ja bioloogiakandidaat Maret Kask. Saatejuht ja autor Vahur Mägi, helioperaator Maimo Liitoja...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-83. Vähk ja selle teke 00:29:32

  Kristall: KRISTALL-83. Vähk ja selle teke (aprill 1985)

  Vähk ja selle tekkepõhjused. Sel teemal arutlevad: Pavel Bogovski - Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi direktor, NSVL Meditsiiniakadeemia korrespondentliige, professor; Mart Saarma - ENSV TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi sektorijuhataja...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-84. Tuleviku maavara turvas 00:29:32

  Kristall: KRISTALL-84. Tuleviku maavara turvas (märts 1986)

  Teema: Tuleviku maavara turvas. Esinevad: Peeter Vingisaar - ENSV Geoloogia Valitsuse geoloog; Ülo Paap - ENSV TA Geoloogia Instituudi vanemteadur. Saatejuht on Vahur Mägi. Toimetaja Tiit Sinissaar. Helioperaator Maimo Liitoja...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-87. Laser tänapäeva maailmas 00:27:08

  Kristall: KRISTALL-87. Laser tänapäeva maailmas (15.07.1986)

  Toimetaja Tiit Sinissaar. Saate autor Vahur Mägi. Helioperaator Maimo Liitoja. Kristall-87. Laser tänapäeva maailmas. Vetlusringis osalevad ENSV TA Füüsika Instituudi teadusala asedirektor Arvi Freiberg, juhtiv teadur Henn Käämbre ning vanemteadurid Jaan Aarik ja Raivo Tamkivi...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-69. Tuleviku auto 00:16:55

  Kristall: KRISTALL-69. Tuleviku auto (24.11.1969)

  Saates esinevad Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi tehnilise informatsiooni grupi töötajad - grupi juhataja Enno Paikre ja vaneminsener Agu Telga. Küsitleb Hans Kiiver. 00:00 Kõigepealt pisut statistikat...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-72. Liikluskorralduse tulevik 00:27:21

  Kristall: KRISTALL-72. Liikluskorralduse tulevik (24.04.1972)

  "Kristall-72" autor on Hans Kiiver, toimetaja Uno Raspel. Saatekülalised TPI Autoteede kateedri vanem teaduslik töötaja ja tehnikakandidaat Ilmar Pihlak, Projekteerimisinstituudi Eesti Projekt peainsener Hain Karu, Tallinna Töörahvasaadikute Täitevkomitee transpordiosakonna peainsener Jüri Suursoo...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. Maanteede ehitamine 00:25:33

  Kristall: KRISTALL-71. Maanteede ehitamine (27.09.1971)

  Saate autor Hans Kiiver, toimetaja Uno Raspel. Saates kõnelevad Teederemondi ehitustrustist peainsener Aadu Lass, plaaniosakonna juhataja Enno Vahter ja liiklusohutuse insener Illar Suurna.

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-80. Taimkatte kaardistamine. 00:29:41

  KRISTALL-80. Taimkatte kaardistamine. (26.05.1982)

  Saate autor Vahur Mägi. Teema: taimkatte kaardistamine ja andmete kasutamine põllu- ja metsamajanduses. Räägivad TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi teadlased Liivia Laasimer, Maret Kask ja Vello Ross...

  Loe lähemalt

 • KRISTALL-80. Meteoriitsed materjalid. 00:28:17

  KRISTALL-80. Meteoriitsed materjalid. (03.03.1980)

  Saate autor Vahur Mägi. Meteoriitsed materjalid, nende uurimine. Meteoriitse materjali tähendus meie planeedile. Ülevaade sel alal tehtavast meie vabariigis ja selle mõttest rahvamajanduse seisukohast...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-66. Jääkristall 00:29:34

  Kristall: KRISTALL-66. Jääkristall (21.02.1966)

  Saates vestlevad külmast agrometeoroloog Eevi Siimann, klimatoloog Ants Raik, hüdroloog Villu Astok, zooloogid Fred Jüssi ja Tiit Randla, anestesioloog Bernhard Lehepuu, vestlust juhib Valdo Pant. Eetris 21...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-69. 100. saade. 00:27:34

  Kristall: KRISTALL-69. 100. saade. (12.05.1969)

  "Kristalli" sajandas saates tehakse kokkuvõtteid. Saates räägivad Asta Tamre, Hubert Veldermann ja Hans Kiiver. Juttu saate kujundusest, saatesarja algusest ja 4-aastasest ajaloost. Sotsioloogilisest uurimusest räägib Asta Tamre...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-64 nr 1. Sarja avasaade. Küberneetika ja fantaasia 00:28:27

  Kristall: KRISTALL-64 nr 1. Sarja avasaade. Küberneetika ja fantaasia (15.02.1971)

  Sarja "Kristall" avasaade. Küberneetika ja fantaasia. Saates esinevad Helmut Riikoja (EPA mehhaanikakateedri dotsent), Endel Lippmaa (TA Küberneetika Instituudi füüsikasektori juhataja), Mark Sinisoo (TA Küberneetika Instituudi mehhaanika ja rakendusmatemaatika sektori peainsener), Heljo Korv, Endel Sõerde, Hans Kiiver ja Hubert Veldermann...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-71. Kuu 00:28:51

  Kristall: KRISTALL-71. Kuu (15.02.1971)

  Stuudios on Tõravere observatooriumi astronoomid Tõnu Viik ja Mihkel Jõeveer. Saatejuht Hans Kiiver. Astronoomid räägivad mida Kuu endast kujutab, Kuu-uurimise ajaloost ja käigust. Kuul käimine, Kuu-uurimine, elu võimalikkusest Kuul...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-70. Elektronarvuti Raadiomajas 00:29:11

  Kristall: KRISTALL-70. Elektronarvuti Raadiomajas (05.01.1970)

  Saates räägitakse elektronarvutist Razdan-3, mille omanikuks Eesti Raadio sai 1969. aastal. Saates räägivad füüsika-matemaatika kandidaat Leo Võhandu, Eesti Raadio direktori asetäitja Rein Harjo ja Eesti Raadio arvutuskeskuse peainsener Ants Laumets, juttu tuleb elektronarvuti suurtest võimalustest informatsiooni säilitamisel ja töötlemisel...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-70. Kalade ränded 00:28:44

  Kristall: KRISTALL-70. Kalade ränded (19.01.1970)

  Saates esinevad bioloogiakandidaadid Ivar Veldre, Asta Erm ja Evald Ojaveer, juttu tuleb kaladest ja erinevate kalade rännetest, reporter Hans Kiiver. Eetris 19.01.1970. PAS-2317

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-72. Tulevikulinna probleeme. 00:28:10

  Kristall: KRISTALL-72. Tulevikulinna probleeme. (08.05.1972)

  Saates räägivad tulevikulinna probleemidest Tallinna peaarhitekt Dmitri Bruns, Majandusinstituudi vanem teaduslik töötaja Kaljo Laas ja Tallinna Polütehnilise Instituudi dotsent Paul Härmson. Saate autor Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

 • Kristall: KRISTALL-72. Tuleviku Tallinn 00:28:06

  Kristall: KRISTALL-72. Tuleviku Tallinn (05.06.1972)

  Saates räägitakse Tallinna arengust ja tulevikust. Saates esinevad Tallinna peaarhitekt Dmitri Bruns, TPI dotsent Paul Härmson, Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituudi sektori juhataja Malev Margus ning TA Majanduse Instituudi vanem teaduslik töötaja Kaljo Laas, saate autor ja saatejuht Vahur Mägi...

  Loe lähemalt

Kokku: 221 | Näita esimest lehte