Keele meelest

 • Keele meelest: 1 00:25:00

  Keele meelest: 1 (27.04.2007)

  Nägemispuudega poisil Jakob Rosinal on kodus abiks kõnelev arvuti. Saates osalevad ka Meelis Mihkla ja Einar Meister Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi foneetika- ja kõnetehnoloogia laborist, kes Jakobi arvuti eesti keeles kõnelema panid...

  Loe lähemalt

 • Keele meelest: 5 00:25:41

  Keele meelest: 5 (25.05.2007)

  Keeleteadlane Tiit Hennoste avab kõnekeele olemust. Slängiuurijalt Tõnu Tenderilt saame teada, et släng on elava keele tunnus - hääbuvatest keeltest see kaob, eesti keeles on aga kenasti olemas. Saate viimane lugu räägib kogelejatest, kellele sujuv kõne ei ole iseenesestmõistetav...

  Loe lähemalt

 • Keele meelest: 4 00:25:37

  Keele meelest: 4 (18.05.2007)

  Keeleinspektsiooni ülesandeks on jälgida keeleseaduse täitmist Eesti Vabariigis. Ida-Virumaal, kus suur enamus elanikkonnast on venekeelne, teevad seda tööd keeleinspektorid Marge Mägi ja Erika Lindsalu...

  Loe lähemalt

 • Keele meelest: 3 00:24:26

  Keele meelest: 3 (11.05.2007)

  Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna üliõpilased on murdepraktikal Muhumaal ning keelejuhtideks on Leida Palu ja Salomonia Kask. Keeleteadlane Karl Pajusalu räägib murde- ja üldkeele seostest ning selgub, et puhast murret ei olegi olemas...

  Loe lähemalt

 • Keele meelest: 2 00:23:37

  Keele meelest: 2 (04.05.2007)

  Seekordne saade on pühendatud liivi keele ja kultuuri teemale. Tartu Ülikooli emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso on aastaid seda keelt uurinud ja õpetanud ka liivlaste järeltulijatele, kes oma esivanemate keelt nüüd avastama hakkavad...

  Loe lähemalt