Helilõigud VII üleliiduliselt viiuldajate konkursilt

;