Flautissimo

 • Flautissimo: 32 00:18:52

  Flautissimo: 32 (03.05.1989)

  Sarja viimase saate külaliseks on flöödimängija Neeme Punder vanamuusikaansamblist Hortus Musicus. Lõpetuseks kõlab G. PH. Telemanni "Sonaat F-duur", esitajateks Neeme Punder (altplokkflööt), Imbi Tarum (klavessiin) ja Peeter Klaas (tšello)...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 29 00:17:23

  Flautissimo: 29 (12.04.1989)

  Lisaks tavapärastele juhistele altplokkflöödil mängimiseks pööratakse sel korral erilist tähelepanu ansamblimängule. Näiteid esitavad Taav-Mats Utt ja Reet Sukk erineva kõlaga pillidel. Lõpuminutitel kuulete Giovanni Battista Riccio kantsooni...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 28 00:19:33

  Flautissimo: 28 (05.04.1989)

  Flöödimängija Taavi-Mats Utt näitab harjutust, mis mõeldud akordilise liikumise treenimiseks ja selgitab, kuidas mängida barokiaegset tantsulugu pavaani. Lõpetuseks kõlab Johann Sebastian Bachi "Jahikantaadist" Palesi aaria...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 31 00:19:38

  Flautissimo: 31 (26.04.1989)

  Saate külaliseks on muusik Taivo Niitvägi. Stuudios kõlab G. Ph. Telemanni Sonaat a-moll flöödile, viiulile ja basso continuole. Saatejuht on flöödimängija Taavi-Mats Utt.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 30 00:17:55

  Flautissimo: 30 (19.04.1989)

  Mitmehäälne musitseerimine. Vanalinna Muusikamajas juhatab orkestriproovi Taivo Niitvägi. Harjutused, harjutused! Saatejuht on flöödimängija Taavi-Mats Utt.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 27 00:19:45

  Flautissimo: 27 (29.03.1989)

  Külas on üks esimesi plokkflöödi harrastajaid ja propageerijaid, plokkflöödiõpikute autor helilooja Heino Jürisalu. Harjutused heliredelite mängimiseks. Saate lõpetab väike kontsert, kus musitseerivad plokkflöödimängijad Reet Sukk, Taavi--Mats Utt, Robert Staak ja klaveril Marju Riisikamp...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 26 00:19:33

  Flautissimo: 26 (22.03.1989)

  Flöödimängija Taavi--Mats Utt tutvustab kaheksat vajalikku harjutust pillimängijale. Saate lõpuminutitel esitavad saatejuht ja Reet Sukk G. Ph. Telemanni sonaadi kahele altplokkflöödile.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 25 00:19:30

  Flautissimo: 25 (15.03.1989)

  Kaheksa järgnevat saadet ei ole Aago Räätsa sopranplokkflöödi kursuse otsene ja tingimusteta järg, vaid püüab anda toetust altplokkflöödi iseõppijaile. Alustame plokkflöödi ajaloost. Saatejuht on flöödimängija Taavi-Mats Utt.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 24 00:17:48

  Flautissimo: 24 (20.04.1988)

  Sopranplokkflöödi kursuse viimasel tunnil korratakse üle kõik omandatud põhitõed, mis on hea pillimängu eelduseks. Viimast korda on huvilisi juhendamas Aago Rääts. Järgmisest saatest alustatakse altplokkflöödi minikursusega.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 23 00:18:21

  Flautissimo: 23 (13.04.1988)

  Plokkflöödiõpetuses vaadeldakse ühte muusikalise kaunistuse viisi - trillerit. Uus noodivõte gis2 ja as2. Saate lõpuminutitel esitavad õpilased Taniel ja Nils koos õpetaja Aago Räätsaga vanu saksa meloodiaid.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 22 00:20:20

  Flautissimo: 22 (06.04.1988)

  Tutvutakse võtetega, kuidas saaks sama kõrgusega nooti hoopis teistsuguste avade katmise viisiga kõlama panna. Uued rütmivõimalused, uus noodivõte a2 ja punktiga kaheksandiknoodi kasutamine. Juhendab Aago Rääts.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 21 00:19:27

  Flautissimo: 21 (23.03.1988)

  Miks on osadel plokkflöötidel kahel alumisel aval veel topeltavad? Õpitakse uut noodivõtet ges2 ja fis2. Eellöök ja kuidas seda kirjaviisis märgitakse. Autor ja saatejuht on Aago Rääts.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 19 00:19:35

  Flautissimo: 19 (09.03.1988)

  Keskendutakse ikka ja jälle õigele hingamisele ja õpitakse noodivõtet g2 ja kuueteistkümnendiknooti. Saate lõpuminutitel pakuvad meelelahutust Mart ja Jaak Johanson ning Aago Rääts.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 20 00:20:16

  Flautissimo: 20 (16.03.1988)

  Taas tähelepanu hingamisele ja vastavatele harjutustele. Õpitakse selgeks uus noodivõte gis1 ja as1 ning harjutatakse tuntud teemal "Rohelised varrukad" mängimist kolmes variatsioonis. Plokkflöödivutlar! Saate lõpuminutitel esinevad muusikud Jaak ja Mart Johanson ning Aago Rääts.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 15 00:19:18

  Flautissimo: 15 (10.02.1988)

  Nüüd kui on omandatud 12 nooti, erinevaid noodipikkusi ja muid vajalikke teadmisi, siis võib juba palju viise ka kuulmise järgi mängida. Proovigem! Tähelepanu pööratakse õigele hingamisele, tutvutakse noodivõttega cis2 ja des2...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 16 00:19:35

  Flautissimo: 16 (17.02.1988)

  Ikka ja jälle korratakse õiget hingamist, sest muidu ei ole võimalik mängida hästi sopranplokkflööti ning õpitakse uut nooti f2 ja selle asukohta noodijoonestikul. Mis tähendus on bekaari märgil? Kuidas tuleb õlitada puust plokkflööti? Autor ja saatejuht on Aago Rääts.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 18 00:19:12

  Flautissimo: 18 (02.03.1988)

  Selleks plokkflööditunniks on selge 15 noodivõtet ja neid usinalt harjutataksegi. Juurde õpitakse vaid 6/8 taktimõõt. Saate lõpuminutitel musitseerivad taas Aago Rääts plokkflöödil, Egmont Välja tšellol ja Anne Tüür spinetil...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 17 00:19:38

  Flautissimo: 17 (25.02.1988)

  Hingamine, hingamine! Õpitakse 3/8 taktimõõtu ja mängitakse noote dis2 ja es2. Saate lõpuminutitel musitseerivad Aago Rääts plokkflöödil, Egmont Välja tšellol ja spinetti mängib Anne Tüür...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 14 00:19:42

  Flautissimo: 14 (03.02.1988)

  Saates räägitakse erinevatest noodipikkustest ja õpitakse neid mängima. Mida tähendavad portato ja staccato? Tutvutakse hõbedast ristflöödi kõlaga. Sarja autor ja saatejuht on Aago Rääts.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 13 00:19:08

  Flautissimo: 13 (27.01.1988)

  Saates hakatakse kasutama noote, mis asuvad juba tuttavaks saanud helirea vahel ja õpitakse nende kirjapanemiseks vajalikke märke. Et iga tunniga hakkab juurde tulema ka keerulisemaid noodivõtteid, peab tingimata parandama sõrmede liikumist ja täpsust...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 12 00:19:47

  Flautissimo: 12 (20.01.1988)

  Sel korral uut noodivõtet ei õpita, vaid korratakse üle mõned noodikirja puudutavad asjalood ja püütakse omandatud kümne noodiga veelgi keerulisemaid lugusid mängida. Aago Rääts tutvustab legatot ja nonlegatot...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 11 00:19:56

  Flautissimo: 11 (13.01.1988)

  Uue teemana õpetatakse mängima sopranplokkflöödil kõige madalamat nooti ja tehakse tutvust pilliga, mille nimeks sopranino. Saate lõpuminutitel esitavadki saatejuht Aago Rääts sopraninol ja Robert Staak kitarril Vivaldi Largo kontserdist C-duur...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 10 00:19:57

  Flautissimo: 10 (23.12.1987)

  Sel tunnil saab selgust, miks jaotatakse plokkflöödid kaheks võtete süsteemiks: barokk ja saksa süsteemiks ning õpitakse mängima taas uut noodivõtet - f1. Jutuks tuleb ka õige hingamine. Saate lõpuminutitel musitseerivad koos Aago Rääts, Reet Sukk, Taavi-Mats Utt ja Robert Staak ning taas on hea võimalus kuulata, kuidas kõlavad neli erinevat plokkflööti korraga...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 9 00:19:14

  Flautissimo: 9 (16.12.1987)

  9. tunnis peatutakse mõningatel keeletöö peensustel ning õpitakse taas juurde uus noodivõte d1 ning tutvutakse bassplokkflöödiga. Saate lõpuminutitel kuulete muuskapala neljal plokkflöödil, ehk kuulete koos sopranit, alti, tenorit ja bassi...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 8 00:19:44

  Flautissimo: 8 (09.12.1987)

  Sopranplokkflöödi käsitsemist ja pillil mängimist õpetab Aago Rääts. Sel korral siis noodivõte e1, noodi lõpetamine, eeltakt ja pide. Saate lõpuminutitel esitavad Aago Rääts plokkflöödil ja Heiki Mätlik kitarril 16...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 7 00:20:06

  Flautissimo: 7 (02.12.1987)

  Sopranplokkflöödi kursuse 7. tunnis korratakse esmalt pilli õiget suushoidmist ja õpitakse uut noodivõtet - e2, noodivältust, kaheksandiknooti. Saate lõpuminutitel musitseerivad koos Heiki Mätlik kitarril ja Aago Rääts plokkflöödil, kõlab William Byrd "La Volta".

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 6 00:19:51

  Flautissimo: 6 (25.11.1987)

  Esmalt õpitakse sopranplokkflöödil noodivältust ja veerandnooti, seejärel tehakse tutvust tenorplokkflöödi kõlaga. Saate lõpuminutitel pala kolme eri plokkflöödiga, esitajateks Reet Sukk , Aago Rääts ja Taavi-Mats Utt...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 5 00:19:52

  Flautissimo: 5 (18.11.1987)

  Viiendas sopranplokkflöödi tunnis õpetab Aago Rääts noodivõtet d2, pausi ja kordusmärke. Esimene tutvus altplokkflöödiga, millel kõlab G. Ph.Telemanni KAANON, esitavad Aago Rääts ja Reet Sukk.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 4 00:19:49

  Flautissimo: 4 (11.11.1987)

  Kui mõni teist kipub käega lööma, et ikka veel pole plokkflöödil mängimine selge, siis neile teadmiseks - pillimängu võib õppida lõpmatuseni. Sel korral saab selgeks noodivõte c2. Saate lõpuminutitel pakume kuulata 17...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 3 00:19:08

  Flautissimo: 3 (28.10.1987)

  Plokkflöödiõpetus. Kui kahel esimesel tunnil õpiti h1 ja a1 noote, siis sel korral saab selgeks g1 noot. Saate lõpus kõlab 17. saj tundmatu autori variatsioonid ühe inglise rahvalaulu (Green sleeves) teemal...

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: 2 00:19:41

  Flautissimo: 2 (21.10.1987)

  Sopranplokkflöödil musitseerimist õpetab algajatele pillimänguhuvilistele muusik ja õppejõud Aago Rääts.

  Loe lähemalt

 • Flautissimo: Plokkfloodi ?petus. 00:19:37

  Flautissimo: Plokkfloodi ?petus. (15.10.1987)

  Algab 24-osaline saatesari kõigile muusikahuvilistele koolinoortele alates 9. eluaastast, kes soovivad osaleda plokkflöödiõpetuse algkursusel, et õppida esmalt mängima sopranplokkflöödil. Esimeseks tunniks peaks olema tuttavad sellised mõisted nagu 5 noodirida, noodipea, noodivars, takt, taktijoon, abijoon, paus ja viiulivõti...

  Loe lähemalt

Kokku: 32 | Näita esimest lehte