Eesti Raadio stereoprogramm Üleliidulises Raadios

;