Eesti NSV Ülemnõukogu 11. koosseisu X istungjärk

;