Kontakt

Päringud ERR audio ja audiovisuaalsete arhivaalide kohta palume saata aadressile:

arhiiv@err.ee

Päringutele vastamine toimub nädala jooksul teie e-posti aadressi või telefoni kaudu.

Lisainfo https://arhiiv.err.ee/abi