Kadi Katarina Priske, Eve Viilup ja Rait Roland Veskemaa