Jüri Hansen

  • Jüri Hansen

    Jüri Hansen (06.05.1977)

    Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Artur Vader ja Eesti Raadio programmi peadirektor Jüri Hansen.

    Loe lähemalt