XVII Üldlaulupidu 1969

24 tulemust

XVII Üldlaulupidu 1969. 12. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 28.06.1969. Esimese laulupeopäeva lõpp. Helioperaator Toivo Torn. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. Laval on segakoorid. 00:00:02 Ultralühilaine saatjaga on rahvahulgas reporterid, küsimus heliloojale - kõneleb Dmitri Kabalevski. Reporterid on Lembit Lauri, Ene Hion jt. Samal ajal algas juba laul Vettik / Rummo - "Laul helise" - dirigent on Tuudur Vettik (NB! helis defektid seoses ULL saatjaga). 00:03:49 Teadustus diktoritelt. Kreek / Rahvaluule - "Meie err" - dirigent Jüri Variste. 00:07:00 Reporter kõneleb Jüri Varistest. Teadustus diktoritelt. 00:08:26 Oja / rahvaluule - "Kangakudumise laul" - dirigent Jüri Variste. 00:10:06 Reporter jätkab juttu Jüri Varistest. 00:11:17 Hermann / Kreutzwald - "Isamaa ilu hoieldes". 00:14:22 Reporterid kõnelevad, et laulupidu peaks lõppenud olema, kuid oodata on lisalugu. 00:15:30 Härma - "Tuljak". 00:17:56 Reporterid kommenteerivad, lauljad hüüavad "Ernesaks...". 00:19:37 Ernesaks / Vaarandi - "Lõikuse laul" - dirigeerib Gustav Ernesaks. 00:22:31 Reporterite lõpusõnad, esimene laulupäev on lõppenud, poeetiline mõtisklus jm. Samal ajal teadustavad diktorid, et laulupidu on lõppenud. Kavas 28.06.1969. PAS-2271.12

XVII Üldlaulupidu 1969. 11. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 28.06.1969. Helioperaator Toivo Torn. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. Laval on naiskoorid. 00:00:02 Teadustus diktoritelt. Vedro / Rahvaluule - "Midrilinnu mäng" - dirigent on Aado Velmet. 00:03:27 Reporterite kommentaar, jutt regilaulust jm. Teadustus diktoritelt. 00:05:16 Härma / Rahvaluule - "Lauliku lapsepõli" - dirigent Richard Ritsing. 00:07:58 Reporterid Richard Ritsingust jm. Teadustus diktoritelt. 00:10:15 Võrk / Sööt - "Ärge unustage laulu" - dirigent Richard Ritsing. 00:11:39 Reporterid meenutavad 1965. aasta üldlaulupidu. 00:12:49 Ultralühilaine saatjaga on rahvahulgas reporter Ene Hion, intervjuu NSV Liidu kõrgema ja keskerihariduse ministriga - Vjatšeslav Jeljutin. 00:17:01 Reporterid külalistest ja muljetest, Eesti Kultuuripäevadest väljaspool Eestit, väljavõtteid laulupeokülaliste mõtteavaldustest jpm. 00:25:38 Laval on segakoorid. Teadustus diktoritelt. 00:27:06 Läte / Schilleri järgi - "Laul rõõmule" - dirigent Tuudur Vettik. 00:31:03 Reporterite kommentaar F. Schillerist ja Tuudur Vettikust. Teadustus diktoritelt. 00:32:42 Saar / Heiberg - "Põhjavaim" - dirigent Tuudur Vettik. 00:36:34 Mari Tarand Rudolf Tobiasest. Teadustus diktoritelt. 00:37:58 Tobias / Sööt - "Varas" - dirigent Tuudur Vettik. 00:40:09 Teadustus diktoritelt. 00:40:45 Lüdig / Haava - "Sääl nüüd kasvab" - dirigent Tuudur Vettik. Kavas 28.06.1969. PAS-2271.10-11

XVII Üldlaulupidu 1969. 02. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Rongkäik 28.06.1969. Helioperaator Toivo Torn. 00:00:02 Raekoja platsil sissejuhatus reportaažile - reporter on Toivo Makk. Härmo Saarm loeb luuletused. Toivo Makk kõneleb laulutulest, mis rändas Tartust Tallinna jm. Johannes Kelder, kes osales tuleteekonnal, kõneleb teekonnast. Fanfaarid Raekoja tornist. 00:15:06 Laulutuli tuuakse Raekojast välja. Toivo Makk kirjeldab tõrviku kandjaid, teed Võidu väljakule jm. 00:23:12 Üldlaulupeo komisjoni esimees Rein Ristlaan raporteerib ENSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitjale - Arnold Green. 00:24:08 Arnold Green raporteerib Johannes Käbinile ja annab üle laulupeoaasta kroonikaraamatu. Kommenteerib Toivo Makk. 00:25:25 Peoluuletuse loevad näitlejad Mati Klooren ja Ita Ever. Reporter Toivo Makk kõneleb luuletusele peale. 00:29:15 Reporter Helgi Põldroos kirjeldab Võidu väljakul laulupeo ootust ja rongkäigu algust. Fanfaarihelid. Peomarsiga läheb liikuma laulupeorongkäik. Toivo Makk ja Helgi Põldroos kirjeldavad kolonni, meeleolu jm. 00:39:48 Sõna saab liikuv ülekandejaam, kus reporterid on Vello Mikk ja Hubert Veldermann - kirjeldavad kolonni. NB! Reportaaž on praginatega. PAS-2271.2

XVII Üldlaulupidu 1969. 08. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 28.06.1969. Helioperaator Toivo Torn. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. Laval on poistekoorid. 00:00:02 V. Kapp / Siig "Tänaste seppade laul" - dirigent Uno Järvela. 00:01:42 Reporteri kommentaar ja teadustus diktoritelt. 00:02:35 Päts / Eesti rahvalaul - "Pill oll`helle" - dirigent Uno Järvela. 00:04:10 Reporteri kommentaar ja teadustus diktoritelt. 00:04.45 Vettik / Rahvaluule - "Laul kevadele" - dirigent Uno Järvela. Poisid aplodeerivad autorile. 00:07:18 Reporteri kommentaar. 00:07:39 Tuudur Vettiku juhatusel "Laul kevadele" kordusesitus. 00:08:45 Teadustus diktoritelt. 00:09:24 Lüdig / Rahvaluule - "Kiigelaul" - dirigent Uno Järvela. 00:10:59 Reporteri kommentaar ja teadustus diktoritelt. 00:12:19 Pajupuu / Korsen "Poistelaul" - dirigent Aksel Pajupuu. Saadab Vabatahtliku Tuetõrjeühingu puhkpilliorkester. 00:14:56 Reporteri kommentaar. 00:15:51 Lisalaul: Oit / Saar "Poisteklubi laul" - saadab orkester. 00:18:47 Reporterite kommentaar. Meeskoor skandeerib "Elagu meie tublid poisid". Laval on meeskoorid. Teadustus diktoritelt. 00:24:19 Kunileid / Koidula - "Sind surmani" - dirigent Gustav Ernesaks. 00:27:50 Teadustus diktoritelt. 00:28:34 Saar / Rahvaluule - "Leelo" - dirigent Gustav Ernesaks. 00:31:17 Reporterite kommentaar. Kotka linna esindaja toob pärja Gustav Ernesaksale. Teadustus diktoritelt. Kotka linna esindaja Veikko Kokkola tervitus lauljatele. 00:34:40 Läte / Sööt - "Pilvedele" - dirigent Roland Laasmäe. 00:38:35 Reporterite kommentaar. Teadustus järgmisele laulule diktoritelt. PAS-2271.8

XVII Üldlaulupidu 1969. 06. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Algab kontsert Lauluväljakul - 28.06.1969. Helioperaator Toivo Torn. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. 00:00:02 Reporterite sissejuhatus alanud raadioülekandele ja laulupeole, mõtisklused laulupeo teemal, kommenteerivad lauluväljakul toimuvat. Taustal ovatsioonid ja spontaansed laulud - koorid kogunevad lavale. 00:34:44 Fanfaarid ja aplaus. 00:35:34 Reporterid kommenteerivad laulutule kandmist põhjatorni. 00:39:39 Luuletus näitleja esituses, algus pole kuulda. Aplaus. 00:40:49 Laulutuli jõudis torni kõige kõrgemale korrusele. Laulutuli lahvatas põlema. Fanfaarid. 00:42:07 Lüdig / Kuhlbars "Koit" - laulavad ühendkoorid, dirigent Gustav Ernesaks. 00:44:09 Reporteri kommentaar. PAS-2271.6

XVII Üldlaulupidu 1969. 01. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Äratusmäng Toompeal 28.06.1969. aastal. Reporter on Lembit Lauri. Helioperaator Evald Laidre. 00:00:02 Lembit Lauri hommikul Toompeal. Ülevaade ilmast, tagasivaade ajaloole jm. 00:01:54 Orkestrilt marss. Toompea Lossiaias mängivad tartlased, dirigent on Ando Rannu. 00:04:17 Lembit Lauri kõneleb äratusmarssidest üle Tallinna. 00:05:27 Orkestrilt marss. 00:08:15 Lembit Lauri vestleb orkestrantidega - Vassili (Vasja) Lavrov - Semjonovski polgu kasvandik jt. 00:09:52 Orkestril marss. 00:13:19 Lembit Lauri meenutab Torma pillikoori juhti - Adam Jakobson ja eesti pillikooride isa - David Otto Wirkhaus. 00:15:16 Raimund Kulli marss "Kodumaa". NB! Reportaaži helis on krabinad. Kavas 28.06.1969. PAS-2271.1

XVII Üldlaulupidu 1969. 10. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 28.06.1969. Helioperaator Toivo Torn. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. Laval on puhkpilliorkestrid. 00:00:02 Teadustus diktoritelt. 00:00:58 Liives - "Kalurite tants" - dirigent on Voldemar Lemmik. 00:05:46 Teadustus diktoritelt. 00:06:45 Karp - "Kiigemäel" - dirigent Helmut Orusaar. 00:13:14 Reporterite vahetekst. Kommentaar puhkpilliorkestrite esinemisele, võitlusest rahu eest jm. 00:15:29 Intervjuu naiskooride üldjuhiga - kõneleb Lembit Verlin. Jutuajamine sõjaaegsest sõjameeste laulupäevast, 1947. aasta laulupeost ja käesolevast laulupeost (taustal laulupeomelu ja korraldused). 00:21:29 Vahetekst naiskooridest, naistest rahvalauludes, Lydia Koidulast jm (taustal laulupeomelu, otsitakse kaduma läinud kaaslasi jm). Laval on naiskoorid. Teadustus diktoritelt. 00:27:55 Kappel / Koidula - "Ööbik" - dirigent Lembit Verlin. 00:29:54 Reporterite kommentaar ja diktorite teadustus. 00:32:08 Saar / Sööt - "Allik" - dirigent Lembit Verlin. 00:34:04 Reporterite vahetekst Mart Saarest ja diktorite teadustus. 00:35:23 Karindi / Haava - "Öö laul" - dirigent Laine Karindi. 00:38:31 Reporterid kõnelevad Alfred ja Laine Karindist jm. Kavas 28.06.1969. PAS-2271.9-10.

XVII Üldlaulupidu 1969. 05. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Rongkäigu lõpp Lauluväljakul - 28.06.1969. Helioperaator Toivo Torn. 00:00:02 Lauluväljakul on reporterid Mari Tarand ja Ivar Trikkel. Jutt laulumõjust, külaliskollektiividest, rahvariietest ja rõhvarõiva ajaloost, lauluarmastusest jpm. Reportaažis on paus. 00:17:20 Jätkub reportaaž Lauluväljakult (heli algus defektne). Ivar Trikkel, Mari Tarand, Toivo Makk, Helgi Põldroos, Gunnar Paal, Hubert Veldermann ja Vello Mikk annavad ülevaate rongkäigu jõudmisest Lauluväljakule. Kirjeldavad rahvarohkust ja jutustavad oma rongkäigu muljeid. Tallinna kolonn on jõudnud Lauluväljakule, õnnesoovid kolleegile jpm. PAS-2271.5

XVII Üldlaulupidu 1969. 04. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub rongkäik - 28.06.1969. Helioperaator Toivo Torn. 00:00:02 Võidu väljakul on reporterid Gunnar Paal, Toivo Makk ja Helgi Põldroos. Kolonni kirjeldus, meeleolust, peolistest, laulust jpm. 00:10:07 Liikuv ülekandejaam on Narva maanteel. Reporterid Hubert Veldermann ja Vello Mikk kõnelevad pealtvaatajatest. Intervjuu maaparandajaga - Heldur Päts. 00:16:40 Lauluväljakul on reporterid Mari Tarand ja Ivar Trikkel. Laulutuli tõuseb dirigendi pulti. Meenutatakse endisi laulupidusid, räägivad kolonnist jm. 00:29:02 Võidu väljakul on reporterid Toivo Makk, Gunnar Paal ja Helgi Põldroos. Kirjeldavad kolonni, räägivad lauljatest, kollektiividest, näitusest Tallinna Kunstihoones jpm. 00:36:49 Liikuv ülekandejaam on Lauluväljaku väravas. 00:38:35 Lauluväljakul Mari Tarand ja Ivar Trikkel kirjeldavad kooride jõudmist Lauluväljakule. NB! Helis praginad jm. PAS-2271.4

XVII Üldlaulupidu 1969. 07. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 28.06.1969. Helioperaator Toivo Torn. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. 00:00:02 Teadustus diktoritelt. 00:00:32 Peokõne, kõneleb Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee esimene sekretär Johannes Käbin (eesti ja vene keeles). 00:12:33 Orkestrite esituses NSVL hümn ja ENSV hümn. 00:14:41 Reporterite kommentaar. Teadustus diktoritelt. Laval on ühendkoorid. 00.16:36 E. Kapp / Hiir - "Lenini partei" - dirigent Jüri Variste. 00:19:17 Reporterite kommentaar. Teadustus diktoritelt. 00:21:08 Tormis / Runnel - Kantaat "Laulu algus" - dirigent Jüri Variste. 00:25:47 Reporterite kommentaar. 00:28:16 Liikuva ultralühilaine saatjaga on pealtvaatajate hulgas reporterid Ene Hion ja Lembit Lauri. Vestlused külalistega: Irkutski Akadeemilise Üliõpilaskoori dirigent Vassili Batrušev, Irkutski Meditsiinilise Instituudi õppejõud Ludmilla Zakovitš, Usbeki ansambli juht Hakim Ništšanov. Jutu taustal algab teadustus diktoritelt esimesele poistekoori laulule. PAS-2271.7

XVII Üldlaulupidu 1969. 09. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 28.06.1969. Helioperaator Toivo Torn. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. Laval on meeskoorid. 00:00:02 Simm / Suits "Oma saar" - dirigent Roland Laasmäe. 00:03:52 Vahetekst Juhan Simmist, Gustav Suitsust jm. Teadustus diktoritelt. 00:05:34 Aav / Rahvaluule "Humal" - dirigent Arvo Ratassepp. 00:07:14 teadustus diktoritelt. 00:07:55 Türnpu / Jakobson - "Mull` lapsepõlves rääkis" - dirigent Arvo Ratassepp. 00:11:22 Reporterite vahetekst Carl Robert Jakobsonist ja lavalt lahkuvatest meeskooridest. 00:13:30 Intervjuu, kõnelevad laulupidude veteranid Verner Õunroos ja Leopold Vigla. Vahepeal üks õnnesoov koori Tungla lauljalt ja lõpuks jutt puhkpilliorkestritest. 00:17:24 Intervjuu - kõneleb kunstnik Paul Kamm. Laval on puhkpilliorkestrid. Reporterid kõnelevad Väägvere pillikoorist. Teadustus diktoritelt. 00:23:37 Tamm - Avamäng "Kalev ja Linda" - dirigent Leopold Vigla. Kavas 28.06.1969. PAS-2271.9

XVII Üldlaulupidu 1969. 03. Juubelilaulupidu - reportaažid28. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub rongkäik - 28.06.1969. Helioperaator Toivo Torn. 00:00:02 Reporterid Hubert Veldermann ja Vello Mikk (liikuv ülekandejaam) kirjeldavad rongkäiku. 00:05:08 Võidu väljakul on reporterid Toivo Makk, Gunnar Paal ja Helgi Põldroos - kirjeldavad rongkäiku, juttu külaliskollektiividest jm. 00:16:49 Reporterid Hubert Veldermann ja Vello Mikk kõnelevad Narva maantee alguses külaliskollektiividest, lastest, pealtvaatajatest jpm. Intervjuu pealtvaatajatega - neljaaastane Annika jt. 00:22:13 Võidu väljakul on reporterid Toivo Makk, Gunnar Paal ja Helgi Põldroos. Kõnelevad peolistest, rahvariietest ja kolonnist. 00:31:40 Liikuv ülekandejaam on Narva maanteel. Hubert Veldermann ja Vello Mikk kõnelevad meeleolust. Intervjuu Võru meeskoori lauljatega ja publikuga. 00:37:47 Võidu väljakul on reporterid Toivo Makk, Gunnar Paal ja Helgi Põldroos. Kirjeldavad kolonni, põgusalt räägivad laulupeo ajaloost, lauljatest jpm. NB! Helis praginad. PAS-2271.3

XVII Üldlaulupidu 1969. 17. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 29.06.1969. Helioperaator Evald Laidre. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. 00:04:30 Reporterid kõnelevad külalistest-lauljatest, mõtted 1960. aasta vihmasest laulupeost, naiskooride võistulaulmisest, laulust, laulupeotraditsioonidest jm. Laval on naiskoorid. 00:08:13 Teadustus diktoritelt. 00:09:08 V. Kapp / Süvalep - "Laul kodumaale" - dirigent Lembit Verlin. 00:12:28 Reporteri kommentaar. Teadustus diktoritelt. 00:13:14 Naissoo / Runnel - "Luulet sinu süles" - dirigent Lembit Verlin. 00:15:30 Reporterite kommentaar - aplaus autorile. Teadustus diktoritelt. Lembit Verlin annab lauljatele edasi Gennadi Podelski tervitused. 00:17:20 Podelski / Muttik - "Meri" - dirigent Lembit Verlin. 00:21:44 Reporter laulu võimust. Teadustus diktoritelt. 00:23:33 Andrulis / Velmet / Šimkus / Pukits - "Mu Leedumaa" - dirigent Richard Ritsing. 00:26:27 Reporterite kommentaar, lilled autorile. 00:28:57 "Mu Leedumaa" viimane salm tuleb kordamisele. 00:30:08 Teadustus diktoritelt. 00:30:47 Taktakišvili, gruusia rahvaviis / Barathašvili / Zeiger - "Mäed Aragvi teel" - dirigent Richard Ritsing. 00:35:50 Reporteri kommentaar. Teadustus diktoritelt. 00:37:04 Tormis / Eesti rahvalaul - 2 osa tsüklist "Kiigelaulud": "Kitsas kiik" ja "Kiigel kartlik" - dirigent Lembit Verlin. 00:39:48 Reporterid kommenteerivad - jutt Veljo Tormisest ja rahvalaulust. 00:41:12 "Kiigel kartlik" tuleb kordamisele. 00:43:08 Reporter kommenteerib naiskooride esinemist. PAS-2271.17

XVII Üldlaulupidu 1969. 18. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 29.06.1969. Helioperaator Evald Laidre. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. 00:00:02 Naiskoorid on veel laval. Reporterid kõnelevad Üleliidulise Raadio töötajaga - Oleg Afanasjev, jutt Üleliidulises Raadios laulupeo kajastamisest. Samal ajal naiskoorid laulavad lisaloo - Ernesaks/ Liiv - "Meelespea" - dirigent Gustav Ernesaks. Koorid nõuavad lisalaule. Trikkel tõdeb, et naised saavad oma tahtmise. 00:08:26 Härma -"Ei saa mitte vaiki olla" - dirigeerivad Laine Karindi, Lembit Verlin, Aado Velmet ja Richard Ritsing. 00:10:27 Reporterite kommentaar. Naiskoorid laulavad "Ta elagu...". Algab kooride vahetus laululaval. 00:12:13 Publiku hulgas kõnelevad Ene Hion ja Lembit Lauri dirigentidega - Lembit Verlin ja Laine Karindi. 00:12:52 Reporterite kommentaar laulupeo meeleolust. 00:15:23 Intervjuu liikuvast ülekandejaamast: Ene Hion, Lembit Lauri ja Hubert Veldermann intervjueerivad välisturismi osakonna juhatajat - Erik Liim. Jutt turistidest ja hotellidest. 00:18:56 Reporterid kõnelevad meestelaulust, sõjast ja muusikast, Eesti Rahvuskorpuse miniatuursest laulupeost jne. 00:22:23 Laval on meeskoorid. Teadustus diktoritelt. 00:23:35 E. Kapp/ P. Viiding - "Sind ei unustand ma ära" - dirigent Harald Uibo. 00:27:22 Reporterite kommentaar. Teadustus diktoritelt. 00:29:37 Vene revolutsiooniline laul / Turov / Alõmov - "Mööda mägiteid ja orge" - dirigent Arvo Ratassepp. 00:32:24 Teadustus diktoritelt. 00:33:22 Arro / Niit - "Õnn" - dirigent Ronald Laasmäe. Laulule kõnelevad peale Ene Hion ja Lembit Lauri Partei Keskkomitee liikmega - Aleksandr Šelepin. Taustale jääb ka diktorite teadustus järgmisele laulule. 00:36:48 intervjuu taustal algab laul: Ernesaks / Barbarus "Jüriöö marss" - dirigent Gustav Ernesaks. 00:39:36 Reporter räägib, mida ütles Aleksandr Šelepin. PAS-2271.18

XVII Üldlaulupidu 1969. 13. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

XVII Üldlaulupidu 1969. 19. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 29.06.1969. Helioperaator Evald Laidre. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. Laval on meeskoorid. 00:00:04 Teadustus diktoritelt. 00:00:40 V. Kapp / Merilaas - "Põhjarannikul" - dirigent Gustav Ernesaks, saadab Vabatahtliku Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester. 00:07:09 Reporterite kommentaar. Dirigendipuldis on kõik meeskooride üldjuhid. Meeskoorid jätkavad lisalauludega. 00:08:58 Tormis / rahvaluule - "Meeste laul" - dirigent Roland Laasmäe. 00:11:39 Reporterite kommentaar. Mehed avaldavad tänu dirigendile ja Veljo Tormisele. 00:12:35 Läte / Sööt - "Malemäng" - dirigent Arvo Ratassepp. 00:14:20 Reporterid Arvo Ratassepast. 00:14:58 Härma / Liiv - "Meeste laul". 00:17:34 Intervjuu raadiosaatjaga: Ene Hion kõneleb Eesti Kommunsitliku Partei Keskkomitee teise sekretäriga - Artur Vader, kes tänab külalisi ja külalislauljaid. 00:19:43 Vettik - "Kuu" - dirigent on Tuudur Vettik. 00:22:28 Reporterite kommentaar inimmerest. 00:23:24 Ernesaks "Hakkame mehed minema" - dirigent Gustav Ernesaks. 00:25:41 Reporterid Gustav Ernesaksast. 00:26:49 Intervjuu raadiosaatjaga: Lembit Lauri kõneleb Rootsi Muusikaakadeemia sekretäriga - Gunnar Larsson. Vestlust aitab vahendada Harry Holt. 00:34:43 Reporterid juhtavad sisse järgneva intervjuu, taustal diktorite teated. 00:35:02 Ivar Trikkel vestleb heliloojaga - Eino Tamberg. Vestlus laulust "Isamaale". 00:38:43 Reporterid kõnelevad, et laval on segakoorid. PAS-2271.18-19

XVII Üldlaulupidu 1969. 16. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 29.06.1969. Helioperaator Evald Laidre. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. 00:00:03 Reporterid kõnelevad sööklast laululava taga, puhkpillimuusika ajaloost ja tänapäevast. 00:04:40 Teadustus diktoritelt. Sõnavõtt: kõneleb rongkäigu žürii esimees - Feliks Rommot, kes teeb teatavaks rongkäigu kujunduse parimad - Tallinna linn, Põlva ja Kingissepa rajoonid. Autasustamine. Reporterid kommenteerivad. Tehakse teatavaks piletiloosi võitjad. Vahepeal 00:08:03 Ene Hion ja Lembit Lauri vestlevad Tallinna esindajaga - Vaino Väljas. 00:10:28 Laval on puhkpilliorkestrid. Teadustus diktoritelt. 00:11:12 Ploom - "Pidulik proloog" - dirigent Leopold Vigla. 00:15:26 Reporter kõneleb Tallinna Vabatahtliku Tuletõrjeühingu orkestrist. Teadustus diktoritelt. 00:17:26 Reimann - "Meri laulab" - dirigent Aleksei Stepanov. 00:22:09 Lembit Lauri kõneleb heliloojaga - Villem Reimann. Reporter kommenteerib lauluväljakul toimuvat. Diktorite teadustus. 00:24:00 Dvorak - Slaavi tants nr 10 - dirigent Helmut Orusaar. 00:30:32 Teadustus diktoritelt. 00:31:03 E. Kapp - Finaal balletist "Kalevipoeg" - dirigent Helmut Orusaar. 00:34:44 Reporterid kõnelevad "Kalevipojast" ja eesti muusikast, kommenteerivad Lauluväljakul toimuvat. 00:36:39 Ultralühilaine saatjaga intervjuu: Lembit Lauri ja Ene Hion vestlevad Viljandi rajooni Paistu segakoori lauljaga ja 00:40:15 Tartu Ametiühingute Nõukogu Kultuurihoone puhkpilliorkestri dirigendiga - Ando Rannu. PAS-2271.16

XVII Üldlaulupidu 1969. Juubelilaulupidu. Mauno Koivisto29. juuni 1969

XVII Üldlaulupidu 1969. Juubelilaulupidu. Reporter Ivar Trikkel vestleb Soome peaministri Mauno Koivistoga. Vestlus tõlgi abil. Helioperaator Evald Laidre. Salvestatud 29.06.1969 Lauluväljakul Tallinnas. AMDAT - 689.5. (PS! salvestatud on ainult väike osa sellest trackist)

XVII Üldlaulupidu 1969. 21. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 29.06.1969. Helioperaator Evald Laidre. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. 00:00:02 Reporterite kommentaar - meeleolust lauluväljakul. Teadustus diktoritelt. 00:01:22 Sõnavõtt: Harald Uibo ja Taisia Rappa loevad ette tervituskirja juubelilaulupeost osavõtjatelt. 00:07:53 Reporteri kommentaar ja teadustus diktoritelt. Laval on ühendkoorid. 00:08:57 E. Kapp / Rummo - Lõpukoor kantaadist "Rahva võim" - dirigent Jüri Variste, saade Vabatahtliku Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester. 00:12:10 Reporterid kõnelevad kantaatidest laulupeol. Teadustus diktoritelt. 00:14:35 Ernesaks / Raud - Kantaat "Laululavalt lahkuvatele kooridele" - dirigent Gustav Ernesaks. 00:21:24 Reporteri kommenataar. 00:21:42 Ene Hion, Lembit Lauri ja Hubert Veldermann (raadiosaatjaga dirigendipuldi juures) kommenteerivad õnnitlejate järjekorda, aplausi Mart Rauale, kõnelevad paar sõna Gustav Ernesaksaga, räägivad melust ja ettevalmistustest lõputseremooniaks. Teadustus diktoritelt. 00:28:11 Sõnavõtt: kõneleb Üldlaulupeo peakomisjoni esimees Arnold Green. Tänud ja tervitused. Medalid üldjuhtidele. Elagu hüüded ja ovatsioonid. Üldjuhid tänavad. Vahepeal reporterid kommenteerivad lühidalt melu ja meeleolu Lauluväljakul. PAS-2271.21

XVII Üldlaulupidu 1969. 20. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 29.06.1969. Helioperaator Evald Laidre. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. Laval on segakoorid. 00:00:25 Reporterid kõnelevad laulupeo liikumisjuhist - Fred Raudberg ja kooride häälestamisest. Teadustus diktoritelt. 00:03:45 Vettik / Rummo - "Laul helise" - dirigent Tuudur Vettik. 00:05:53 Raadiosaatjaga intervjuu: Lembit Lauri vestleb Tallinna sõpruslinna Veneetsia delegatsiooniga tõlgi vahendusel. 00:09:34 Tamberg / Liiv "Isamaale" - dirigent Jüri Variste. 00:13:30 Reporterid ovatsioonidest ja tänust autorile. 00:16:26 kordamisele tuleb laul "Isamaale". 00:20:47 Teadustus diktoritelt. 00:22:02 Ukraina rahvalaul / Velmet / Ševtšenko / Velmet - "Lai Dnepr" - dirigent Ants Kiilaspea. 00:27:04 Reporterite kommentaar. Teadustus diktoritelt. 00:29:11 Kalninš / Läti rahvalaul / Ratassepp - "Lauldes üles kasvasin" - dirigent Jüri Variste. 00:31:50 Reporterite kommentaar. 00:32:07 korratakse - "Lauldes üles kasvasin", dirigent on Leonid Vigner. 00:34:10 Reporterid kõnelevad Leonid Vignerist ja Jüri Varistest. Teadustus diktoritelt. 00:35:55 Ernesaks / Vaarandi - "Lõikuse laul" - dirigent Gustav Ernesaks. 00:39:10 Reporterite kommentaar õnnitlejatest, segakooridest laulupeol jm. 00:41:00 Raadiosaatjaga intervjuu: Hubert Veldermann kõneleb Tallinna sõpruslinna Szolnok delegatsiooni esindajaga tõlgi vahendusel. 00:45:30 Lembit Lauri annab sõna tagasi Raadiotorni. NB! Helis väga tugevad praginad, tuul jm. Laulud seetõttu defektsed. PAS-2271.19 lõpp, PAS-2271.20 ja PAS-2271.21 algus.

XVII Üldlaulupidu 1969. 15. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 29.06.1969. Helioperaator Evald Laidre. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. 00:00:02 Ivar Trikkel kõneleb heliloojast - Riho Päts. Mari Tarand mõtiskleb muusikaõpetajatest. Mõtisklused lastest, publikust jm. Laval on lastekoorid. Teadustus diktoritelt. 00:07:24 E. Kapp / Kärner "Oled seisnud tormikaartel" - dirigent Heino Kaljuste. 00:09:48 Reporteri vahetekst. Teadustus diktoritelt. 00:11:00 Hermann - "Lauljate teretus" - dirigent Heino Kaljuste. 00:13:20 Reporterite vahetekst. Teadustus diktoritelt. 00:14:36 A. Kapp / Rahvaluule - "Kuku, kuku käokene" - dirigent Kuno Areng. 00:16:32 Teadustus diktoritelt. 00:17:02 Saar / Rahvaluule - "Tihase mäng" - dirigent Kuno Areng. 00:18:12 Reporterite vahetekst. Teadustus diktoritelt. 00:19:17 Kaljuste / rahvalaul "Ringmängulaul" - dirigent Heino Kaljuste. 00:21:46 Reporterite vahetekst. Teadustus diktoritelt. 00:23:00 Vettik / Univer - "Su põhjamaa päikese kullast"- dirigent Heino Kaljuste. 00:25:27 Reporteri vahetekst tublidest lauljatest. Jutt heliloojast - Tuudur Vettik. 00:26:56 kordamisele tuleb "Su põhjamaa päikese kullast", juhatab laulu autor Tuudur Vettik. 00:30:08 Reporter kõneleb, lavale tulevad viiuldajad. Reporter tänab kodusid ja vanemaid, kõneleb laulust ja armastusest jm. Teadustus diktoritelt. 00:32:40 Kõrver / Heinsalu "Õnnelik elu" - dirigent Heino Kaljuste. Saade Vabariiklik Noorte Viiuldajate Ansambel. 00:35:34 Reporteri vahetekst. Lavale kutsutakse Boris Kõrver. 00:36:52 Laulu "Õnnelik elu" viimane salm tuleb kordamisele (NB! taustal alguses reporterite omavaheline vestlus vaikselt). 00:38:30 Reporterid meenutavad eilset rongkäiku. Lapsed lahkuvad lavalt lauldes. 00:40:24 Laulupeol on raadiomehi välisriikidest. Intervjuu Soome Yleisradio reporteriga- Sauvo Puhtila. 00:43:03 Laulupeo diktor teatab kadunud lapsest. Reporter kommenteerib. PAS-2271.15-16

XVII Üldlaulupidu 1969. 14. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 29.06.1969. Teine laulupeopäev. Helioperaator Evald Laidre. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. 00:00:02 Reporter kõneleb Jaan Tombi nimelise Kultuuripalee sümfooniaorkestrist jm. 00:01:03 Ultralühilaine saatjaga on rahvahulgas reporterid Ene Hion ja Lembit Lauri. Vestlus väliseestlasega - John Karjam. 00:05:31 Reporterid kõnelevad kooridest, kes lähevad lavale - vene koorid ja külaliskoorid. Lähemalt juttu Läti Riikliku Ülikooli koorist Juventus jne. Teadustus diktoritelt. 00:11:28 Prokofjev / seadnud Tungal - Lõpukoor ooperist "Sõda ja rahu": "Au kodumaale" - dirigent John Tungal. 00:14:38 Reporterid vene kooridest ja dirigendist - John Tungal. Teadustus diktoritelt. 00:15:30 Ešpai / Karpenko "Laul allikatest" - dirigent John Tungal. 00:18:30 Reporterite vahetekst. Teadustus diktoritelt. 00:19:56 Toivi / Rahvalaul - "Vändra polka" (eesti keeles) - dirigent John Tungal. 00:22:03 Reporterite vahetekst. Teadustus diktoritelt. 00:24:29 Tulikov / Dostal - "Mu armas kodumaa"- dirigent John Tungal, saadab sõjaväe puhkpilliorkester. 00:28:44 Intervjuu: vestlus Soome peaministriga - Mauno Koivisto. 00:30:37 Vahetekst lavale kogunevatest lastekooridest. Lähemalt juttu Heino Kaljustest ja koorist Ellerhein. Lisaks Tartu 5. Keskkooli kooridest jm. Kavas 29.06.1969. PAS-2271.14

XVII Üldlaulupidu 1969. 22. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Jätkub kontsert Lauluväljakul - 29.06.1969. Helioperaator Evald Laidre. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. 00:00:02 Reporteri kommentaar üldjuhtidest läbi aegade. 00:01:08 E. Kapp / Hiir - "Lenini partei" - dirigent Jüri Variste. 00:03:36 Reporterid Leninist jm. Taustal diktorite teadustus. 00:04:14 Lüdig / Kuhlbars - "Koit" - dirigent Gustav Ernesaks. 00:06:22 Reporterid meeleolust. 00:07:28 Ernesaks / Koidula - "Mu isamaa on minu arm" - dirigent Gustav Ernesaks. 00:11.31 Reporterid kõnelevad kõlanud laulust, Gustav Ernesaks pillutakse õhku, ovatsioonid jm. Diktorite teadustus taustal. 00:13:33 Kull / Veske - "Kodumaa" - dirigent Gustav Ernesaks. 00:17:53 Reporterid kõnelevad lauluväest. Orkester mängib Teike "Vanad sõbrad". 00:21:23 Lembit Lauri vestleb Gustav Ernesaksaga, kes ütleb, et see on "lahtiste südamete päev". 00:23:24 Reporterid meeleolust, dirigente pillutakse õhku jne. Jutt peost, mis ei lõpe. 00:24:24 Ene Hion tänab raadiokuulajate nimel Arnold Greeni. Arnold Green meeleolust "See on õnn...". 00:26:09 Reporterid meenutavad laulupeo ettevalmistamist. Pidu sünnib meeleolust. Lauljad hüüavad "laulu, laulu...". Orkester lõpetab mängimise. 00:31:54 Härma "Tuljak" - laulab ühendkoor. 00:34:26 Reporterite kommentaar tantsivatest lastest. 00:34:54 Võrk / Sööt - "Ärge unustage laulu" - laulavad naiskoorid. 00:36:05 Reporterid kõnelevad dirigentide õhkupildumisest. 00:36:16 Saebelmann / Ruubel - "Kaunimad laulud" - laulavad segakoorid. 00:38:34 Reporterite mõtted, et külalised viivad laulupidude indu endaga koju kaasa. PAS-2271.22

XVII Üldlaulupidu 1969. 23. Juubelilaulupidu - reportaažid29. juuni 1969

Reportaažid 1969. aasta juubelilaulupeolt (100 aastat laulupidusid). Kontserdi lõpp Lauluväljakul - 29.06.1969. Helioperaator Evald Laidre. Reporterid on Mari Tarand ja Ivar Trikkel. 00:00:02 Türnpu / Vettik "Lahkumise laul" - laulavad kõik. 00:03:32 Reporter kõneleb üldjuhtidest, meeleolust jm. Orkester mängib Teike marssi "Vanad sõbrad". 00:08:10 Ivar Trikkeli mõte, et kunagi tuleb laulupidu, kus numbrid 1869 - 2069... 00:08:25 Lauljad laulavad "Mu isamaa armas". 00:10:40 Reporter kõneleb, et Gustav Ernesaks läheb dirigendipulti. Antakse korraldus tuli kustutada. 00:11:27 Lüdig / Kuhlbars - "Koit" - laulavad ühendkoorid. 00:13:24 Reporter arvab, et pidu võiks uuesti alustada, nii palju energiat on lauljates. Laulupeotuli põleb veel! 00:14:24 Tormis - Kantaat "Laulu algus" - laulavad ühendkoorid. 00:19:05 Reporter kõneleb muusika võimust. Rahvas nõuab "Isamaa...". 00:20:16 Ernesaks/ Koidula "Mu isamaa on minu arm" - laulavad koorid ja publik. 00:24:05 Reporter kõneleb, et laulutuli kustutati laulu ajal. Lõpukommentaarid. PAS-2271.22 - 23.