Korduma Kippuvad Küsimused

 

Käesolevas kontekstis kasutame sõna ”arhiiv” veebipõhise juurdepääsu mõistes ERRi arhiividele. Füüsilised arhiivid sisaldavad materjali märksa suuremas mahus, kui see on esialgu kättesaadav antud veebilehe kaudu.

Päringud veel digiteerimata fotode, audio ja audiovisuaalsete arhivaalide kohta palume saata aadressile: arhiiv@err.ee Päringutele vastamine toimub nädala jooksul teie e-posti aadressi või telefoni kaudu.

Milliseid arhiivi võimalusi on ennast tuvastamata võimalik kasutada?

Ilma ID-kaardi või Mobiil-ID põhise tuvastuseta on võimalik vaadata ja kuulata raadio- ja telesaateid, vaadata fotosid ja teostada arhiivis tekstipõhiseid otsinguid ja saada vastuseks andmebaasidest tekstipõhist infot. Arhiivist koopiate tellimiseks ja allalaadimiseks on vajalik enese tuvastamine ID-kaardi või parooli abil.

Kuidas end tuvastada?

Arhiivist koopiate tellimiseks ja allalaadimiseks ja tellimuste allkirjastamiseks on vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu. Peale esmakordset sisselogimist ID-kaardi või Mobiil-ID abil on võimalik Digiarhiivis ennast edaspidi tuvastada e-posti aadressi ja parooli abil. Parooli saamiseks tuleb avalehe ülal parempoolses servas oma nime peale klõpsata ja täita väljad. Edaspidi võib siis valida, kas siseneda portaali juba e-posti aadressi ja parooliga või ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.

Kui on probleeme ID-kaardiga audentimisel, siis palun kontrollige, et Teie arvutisse oleks paigaldatud kõige uuem ID-kaardi tarkvara ja uuendage see vajadusel aadressilt https://installer.id.ee/

Mida on võimalik arhiivist leida?

Arhiiv on loodud Eesti Rahvusringhäälingu initsiatiivil digitaalse audiovisuaalse kultuuripärandi avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks.  Arhiivist on võimalik leida fotosid, filme, tele- ja raadiosaateid. ERR arhiivi kaudu on loodud juurdepääs ka Balti Filmi- ja Meediakooli arhiivile.

Kuidas ma saan kuulata ja vaadata eelmisel päeval (nädalal) eetris olnud saateid?

Neid saateid, mis ERR arhiivi veel saabunud ei ole, saate vaadata ja kuulata aadressidel

https://etv.err.ee/l/saated

https://etv2.err.ee/l/saated

https://vikerraadio.err.ee/saated

https://klassikaraadio.err.ee/saated

https://r2.err.ee/saated

https://r4.err.ee/saated

Kuidas kasutada arhiivi otsingusüsteemi?

Arhiivi otsingusüsteem võimaldab liht- ja detailotsingut. Otsingu võtmesõna otsingureale sisestades ei ole oluline suurte või väikeste kirjatähtede kasutamine. Samuti võib otsingureale sisestada pooliku sõna alguse, misjärel otsitakse süsteemist kõiki sellise algusega sõnu. Näide: sisestades otsingureale “sünni” saate vastuseks kirjeid: sünnipäev, sünnilinn, sünnitusmaja jne. Otsingut teostades on kasulik otsingureale sisestada sõnu nimetavas käändes. Sellisel juhul on otsingusüsteemil suurem võimalus ka selle sõna kõiki teisi käändevorme otsingutulemusel kuvada. Näide: sisestades sõna “sünnipäev” leitakse ka “sünnipäevalaps”, “sünnipäevapidu”, “sünnipäeval” jne. Täpsema otsingutulemuse saamiseks kasutage jutumärke. Näiteks "Aja jälg kivis"

Kas ja kellel on võimalik arhiivist materjali tellida?

Isiklikuks otstarbeks (teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms) teeme koopiaid vaid ERRi omasaadetest või nende osadest ja uudistest.  Tulenevalt sellest, et ERR ei oma saadetes sisalduvate autorite ja esitajate autori- ja esitajaõigusi, ei saa me teha koopiaid lavastuslikest-, meelelahutus- ja muusikasaadetest, dokumentaal- ja mängufilmidest, kontserdi- ja spordiülekannetest.
Isiklikuks kasutuseks valmistatud koopia teosest on mõeldud eelkõige eneseharimiseks ja seda pole lubatud kasutada ärilisel eesmärgil.  Seda ei tohi müüa, laenutada ega reprodutseerida või levitada, üles laadida Internetti  jms

ERRi arhiivides leiduvate materjalide avalikku kasutust vahendab taotluste alusel ERRi müügiosakond. Taotlus palun saata aadressile sirje.joesaar@err.ee, taotluse vormi leiate siit. Teose kasutamine võib seisneda teose reprodutseerimises, levitamises, avalikus esitamises, üldsusele suunamises, teises teoses kasutamises jne. Kasutuse kohta sõlmitakse vastavalt kasutusviisile, materjali mahule, levitamisele jne litsentsileping.

Peale otsingu teostamist vastuseks saadud kirjet avades asub "Telli koopia" nupp kirje lehe ülemises paremas nurgas. “Telli koopia” nuppu vajutamise järel on võimalik enne tellimuse tegemist täpsustada oma postiaadressi ja muud suhtlemiseks vajalikku infot. “Lisainfo” lahtrisse on kohustuslik lisada materjali kasutamise eesmärk. Seejärel allkirjastate tellimuse digitaalselt. Vajaduse võetakse tellijaga ühendust tellimuste üksikasjade täpsustamiseks.

Kas andmed arhiivis on piisavad, korrektsed ja tõesed?

Aastakümnete jooksul andmebaasidesse erinevate inimeste poolt sisestatud andmetes võib leiduda nii kirja- kui faktivigu. Arhiiv on tänulik, kui kasutajad eksitustest teada annavad e-postiaadressil arhiiv@err.ee