Avalikud asjad

 • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Prostitutsioon ja Kriminaalkoodeksi sätted. 00:45:29

  Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Prostitutsioon ja Kriminaalkoodeksi sätted. (20.03.1995)

  Saates tuleb juttu prostitutsioonist ja uutest Kriminaalkoodeksi sätetest, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad Kriminaalpreventsiooni nõukogu avalike suhete komisjoni esimees ja Tallinna Linnakohtu esimees Poigo Nuuma, avalike suhete komisjoni liige ja Kooliameti peaspetsialist Mart Kõrre, Tervisekaitseameti epidemioloogia AIDS-i tugikeskuse juhataja Nelli Kalikova, AIDS-i tugikeskuse terviseõpetuse grupijuht - arst Aare Raudsepp, Wismari Haigla peaarst ja Sotsiaalministeeriumi uimastipoliitika komisjoni liige Valdur Jänes, Politseiameti noorsoopolitsei osakonna juhtivinspektor Raili Kaup, avalike suhete komisjoni liige ja Lääne politsei prefekt Valdur Kivistik...

  Loe lähemalt

 • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Rahapesu ja Silmeti probleemid. 00:50:21

  Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Rahapesu ja Silmeti probleemid. (06.11.1995)

  Saates tuleb juttu rahapesust ja Silmeti erastamisprobleemidest, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad Kriminaalpreventsiooni nõukogu avalike suhete komisjoni esimees ja Tallinna Linnakohtu esimees Poigo Nuuma, Korrakaitse Koordineerimiskomisjoni liige ja Maksuameti peadirektor Ardo Ojasalu, Eesti Panga infoosakonna juhataja asetäitja Kaja Kell...

  Loe lähemalt

 • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Linnavaraameti seaduserikkumised; prostitutsioon. 00:52:10

  Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Linnavaraameti seaduserikkumised; prostitutsioon. (11.09.1995)

  Saates tuleb juttu Linnavaraameti seaduserikkumistest ning prostitutsiooni ning politsei probleemidest, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Andres Kork, Tallinna Linnavarade ameti juhataja Mari Pedak, Linnavarade ameti juhataja kt Eve Fink, Tallinna volikogu revisjoniosakonna esindaja Alar Toming, Kriminaalpreventsiooni nõukogu avalike suhete komisjoni juhataja Poigo Nuuma, komisjoni liige ja Lääne politsei prefekt Vahur Kivistik, Kooliameti peainspektor-metoodik Mart Kõrre, Sotsiaalministeeriumi arst-konsultant Toomas Põld, Eesti Politseiameti noorsoopolitsei osakonna ülem Elmar Nurmela, Lasnamäe politseikomissar Mart Laan, Keskkriminaalpolitsei komissar hr Kala, Politseiameti peadirektor Ain Seppik...

  Loe lähemalt

 • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. EEV juhtide palgamahhinatsioonid 00:54:59

  Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. EEV juhtide palgamahhinatsioonid (20.06.1995)

  Saates tuleb juttu EEV juhtide palgamahhinatsioonidest, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad Tallinna Kesklinna Valitsuse spetsialist Karin Jalakas, Tallinna Kesklinna Valitsuse vanema asetäitja Aldo Niilus, Kesklinna Elamute Valitsuse juhataja asetäitja finantsalal Maire Edel, Tallinna linnavolikogu kantselei revisjoniosakonna vanemrevident Alar Toming...

  Loe lähemalt

 • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Paldiski ja Keila vahelised probleemid. 00:53:07

  Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Paldiski ja Keila vahelised probleemid. (20.11.1995)

  Saates tuleb juttu Paldiski ja Keila vahelistest probleemidest seoses Paldiski Lõunasadamaga, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad Paldiski linnaosa vanem Jaan Mölder, Paldiski halduskogu esinaine Anne Taklaja, Keila linnavolikogu liige Andres Pärt, volikogu esimees Rein Siim, Keila linnapea Leino Mägi, õigusjärgne omanik Helmut Nõu, AS Larga juhatuse aseesimees Jaan Lüllemets, Tallinna sadama arendusdirektor Aare Kitsing, Paldiski linnaosavanema asetäitja Urmas Kärdi...

  Loe lähemalt

 • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Prostitutsioon ja surmanuhtlus. 00:53:00

  Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Prostitutsioon ja surmanuhtlus. (18.12.1995)

  Saates tuleb juttu prostitutsioonist ja surmanuhtlusest, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad Kriminaalpreventsiooni nõukogu juhatuse liige ja avalike suhete komisjoni esimees Poigo Nuuma, justiitsminister Paul Varul, siseminister Märt Rask, vaimulik Avo Üprus, vanglahariduse spetsialist Mart Kõrre, riigiprokurör Indrek Meelak, justiitsministeeriumi kantsler Mihkel Oviir...

  Loe lähemalt

 • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Silmeti probleemid. II saade. 00:53:08

  Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Silmeti probleemid. II saade. (25.09.1995)

  Saates tuleb juttu Silmeti probleemidest, II saade, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad riigikontrolli peakontrolör Rein Randma, vallandatud peadirektor Valter Terav, Erastamisagentuuri peadirektor Väino Sarnet, akadeemik Mihkel Veiderma, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Peeter Lorents, juhatuse esimees ja direktori kt Enn Rohula, majandusminister Liina Tõnisson, eurominister akadeemik Endel Lippmaa...

  Loe lähemalt

 • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Silmeti probleemid. III saade. 00:46:55

  Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Silmeti probleemid. III saade. (09.10.1995)

  Saates tuleb juttu Silmeti probleemidest, III saade, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad majandusminister Liina Tõnisson, Majandusministeeriumi kantsler Margus Leivo, Riigikogu riigikaitse komisjoni esimees Peeter Lorents, riigikogu liige Toivo Jürgenson, Erastamisagentuuri peadirektor Väino Sarnet, eurominister akadeemik Endel Lippmaa, Ida-Viru maavanem Rein Aidma, Silmeti ametist vabastatud peadirektor Valter Terav, Silmeti juhatuse esimees Enn Rohula...

  Loe lähemalt

 • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Prostitutsioon. 00:51:47

  Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Prostitutsioon. (16.10.1995)

  Saates tuleb juttu prostitutsioonist, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad Kriminaalpreventsiooni nõukogu avalike suhete komisjoni ja Tallinna Linnakohtu esimees Poigo Nuuma, riigikogu liikmed Aap Neljas ja Daimar Liiv, Sotsiaalministeeriumi arst-konsultatsioon dr Toomas Põld, Nelli Kalikova AIDS-i tugikeskusest, Kooliameti spetsialist ja Kriminaalpreventsiooni nõukogu avalike suhete komisjoni liige Mart Kõrre, Lääne politseiprefekt ja Kriminaalpreventsiooni nõukogu avalike suhete komisjoni liige Vahur Kivistik, Eesti Politseiameti noorsoopolitsei osakonna ülem Elmar Nurmela, Politseiameti peadirektor Ain Seppik, Sotsiaalministeeriumi esindaja Elle Niit, Keskkriminaalpolitsei abidirektor Koit Pikaro...

  Loe lähemalt

 • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. ETK elumajade erastamine. 00:46:07

  Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. ETK elumajade erastamine. (06.03.1996)

  Saates tuleb juttu ETK majade erastamisega seotud probleemidest ning vastukäivatest kohtuotsustest, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad Narva mnt 9 elanikud, Linnakohtu esimees Poigo Nuuma, Linnakohtu kohtunik Sammelselg, ETK peadirektor Mati Sumberg, juhatuse esimees Andres Aruvald, jurist Velmar Brett...

  Loe lähemalt

Kokku: 79 | Näitan: 61-70 | Näita kõiki