Aastakümnete kaupa

Kuplee "Nädalal on seitse päeva". 1927
;